page-header

Kurumlarda Koçluk Uygulamaları

KURUMLARDA KOÇLUK UYGULAMALARI

Şüphesiz ki her kurumun koçlukla tanışmak ve uygulamak için farklı nedenleri var. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre koçluk uygulamasına başlamak için kullanılan en önemli 3 neden :

  1. Bireysel Performansı Artırmak.
  2. Verimliliği Yükseltmek.
  3. İhtiyaç Duyulan Alanda Beceri Geliştirmek.

Diğer bazı hedefleri ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Liderlik Gelişimi,
  • İletişim Becerilerini Artırmak,
  • Çalışan Devir Hızını Azaltmak,
  • Eğitim Maliyetlerini Düşürmek,
  • Çalışanların İş-Özel Yaşam Dengesini Kurmalarına Yardımcı Olmak.

Çalışmak için en fazla tercih edilen şirketlerin, çalışan memnuniyetinin en yüksek olduğu şirketler olması bir tesadüf değildir. Çalışan memnuniyetini sağlamanın yollarından biri de koçluk ve de mentorluk sistemlerinin uygulamasıdır. Çalışan memnuniyetinin sağlanması ile başarı ve karlılık grafiklerinin arttığı bu şirketlere baktığımızda en üst düzeyden en alt düzeye dek koçluk rolünü benimsemiş, çalışanların işini kolaylaştıran yöneticiler görmekteyiz.

Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan yönetici koç;

Çalışanlarının kendine bağlılığını sağlar: Yöneticilerin çalışanlarına karşı yaklaşımı çalışanlarının bağlılığını sağlayabilmek konusunda belirliyi rol oynar. Patronluk misyonunu üstlenmiş yöneticiler çalışanlarının ancak kendilerine itaat etmelerini sağlarken, çalışanlarına koçluk yapan yöneticiler çalışanlarının bağlılığını sağlarlar. Birçok yönetici için işin tamamlanması ne şekilde tamamlandığından, bağlılık ya da itaat sonucu yapılıyor olmasından daha ön plandadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik nokta bağlılıktan ötürü tamamlanan işlerin daha başarılı olması, daha az efor sarf edilerek sonuca ulaşılmasıdır.

Çalışanlarına ihtimam gösterildiğini hissettirir;

Koçluk uygulamasıyla ihtimamın kesiştiği nokta, ihtimam gösterilen çalışanların kurum için daha fazla çalışacağı gerçeğidir. Koçluk uygulaması bireysel ilişkilerin yoğun olarak ön plana çıkarıldığı bir programdır. Çalışanlara ihtimam göstermenin yolu onlara yaptıkları işe yönelik koçluk yapmaktan ve eksik oldukları ve iyi oldukları yönleri gerçekçi bir şekilde onlarla paylaşmaktan geçer.

Çalışanlarına yetki tanır;

Yöneticilerin çalışanlarına yetki vermeleri sürecinde 3 önemli faktör rol oynar. Bunlar gerekli ekipman ve sistemlere erişimi mümkün kılmak, çalışanlara başarabileceklerine dair güven göstermek ve gerekli eğitim imkanlarını sağlamak olarak tanımlanabilinir.

Kişileri geliştirirken organizasyonu da paralel olarak geliştirmek hedeflendiğinde kurumsal koçluk söz konusudur.  Şirket vizyonunu netleştirmek, sahiplenilmesini sağlamak, insan kaynaklarınızı daha etkin kullanarak performans artışı sağlamak ve karlılığınızı artırmak istiyorsanız, hedeflerinizi gerçekleştirmek için bir koçla çalışmak çok etkin bir araç olacaktır.

Koç, kurumsal anlamda hizmet vereceği durumlarda Kurumun koçluktan beklediği faydayı, hangi tip koçluk programının uygulanacağını, Profesyonel anlamda hangi alanlarda hizmet verebileceğini tartışıp, netleştirerek kuruma özel bir program tasarlar ve kurumda koçluk kültürünü yerleştirecek şekilde  hayata geçirir.

Kurumsal koçluk, organizasyonun hedeflerine yönelik koçluk yapmayı kapsar. Kurumsal koç tam bir futbol takımı koçu gibi, organizasyonun vizyon, misyon, değerler bütünü ve stratejisine odaklanarak organizasyondaki ihtiyaçlar doğrultusunda koçluk hizmeti verir.

Kurumsal koçlar, temel koçluk becerilerini, organizasyonun kültürü, dinamikleri, değerleri ve dili üzerindeki kavrayışları ile birlikte uygularlar.

Koçluk uygulamalarının başarılı olmasının en önemli faktörlerinden biri de sunduğu hizmetin hem işletme hem de birey için etkin olmasıdır. Koçluk çalışmaları, bireyin potansiyelini tam olarak kullanmasına yardım ederken işletmenin de verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına yol açar.

Diğer bir çekici yanı da hızla değişen dünyamızda değişime ayak uydurmaya ve yeniliklere karşı gelişen yeni rol ve sorumluluklara kişilerin daha çabuk uyum sağlamasına ve etkin performans sergilemesine yardımcı olmasıdır.

Koçluk kavramını kültürlerinin bir parçası haline getirebilen organizasyonlar, şirket içi ve dışı iletişim, verimlilik, çalışan davranışları, işe alım ve çalışan bağlılığı gibi önemli alanlarda kalıcı iyileştirmeler görürler.

KURUMSAL  KOÇUN GELİŞTİRDİĞİ BECERİLER NELERDİR?

Dinleme, müşterinin duyulması

Geri bildirim

Olumlu bir koçluk ortamı yaratma

Güvenilirlik

İnsan ihtiyaçlarını anlamak

Empati

Müşterinin sorununu çözmeye çalışacağınıza kendisine sorun çözme becerileri ve süreçleri geliştirmesinde yardımcı olmakta uzman bir koç olun.

Aşağıda yer alan alanlarda değer katın;

Hedef belirleme

Zaman yönetimi

Değerlerin netleştirilmesi

Stratejist

Back to top of page