page-header

ÖĞRENCİ BAŞARI ATÖLYESİ

ÖĞRENCİ BAŞARI ATÖLYESİ

Gençlerimizden, kendi öğrenme becerilerinden sorumlu bireyler olarak, hedef belirleme, belirlenen hedeflere ulaşma, durumlarını değerlendirme becerilerine sahip özerk öğrenenler olmaları eğitimciler ebeveynler ve toplum tarafından beklenir. Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar, hedef belirleyememiş olmak, motivasyon sıkıntıları yaşamak, çalışmak için harekete geçemiyor olmak ve ders çalışma kararlılıklarını sürdürememek,kaygı,stres yaşamak biçiminde gözlenmektedir.

Başarılı Öğrenci Eğitim programının amaçları;

Bireyin öncelikle kendisini tanımasını sağlamak, Kariyerinden beklediklerine karşı farkındalık yaratmak, Yaşam alanlarını etkili bir şekilde yönetmeyi farkındalıkla yaratmak kavratmak, Kısa ve uzun vadeli hedef belirlemesi yapmak ve öğrenciyi hedefe odaklamak, İçsel motivasyonu sürdürme becerisini kazandırmak Odaklanma yöntemleri ile anlama ve konsantrasyon düzeyini yükseltmek.

Başarı programını çalıştırmak, başarısızlık programını silmek Zaman planı uygulamasıyla ders ve sınavlarda etkili performans göstermesini sağlamak, 1.aşama: Hedef Belirleme ve hedefe odaklanmak (4 saat) 2. aşama: Konsantrasyon (4 saat ) 3. aşama: Kaygı ve Stresle Başetmek-Duyguları Yönetmek ( 4 saat )

Programın İçeriği

Öğrenci koçluğu bireysel ya da grup çalışması şeklinde yapılmaktadır. Her ikisinde de öğretiler aynı olmakla beraber, bireysel öğrenci koçluğunda kişiye yönelik detayli analiz ve yönlendirme yapılır. Öğrenci Koçluğu hizmetinde eğitim hayatının içinde olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin, hem sınavlarda hem de derslerde başarılarını arttırmalarına yönelik teknikler kullanılmaktadır. Koçluk hizmeti sürecinde başarı artışı hedeflenen öğrencide öncelikle onun kapsamlı bir şekilde tanınması vardır.

Öğrencinin öğrenme modeli, çoklu zeka teorisine göre güçlü olan zeka alanı tespit edilir. Ardından öğrenci ile birlikte yıllık program yapılır. Sonrasında yıllık program önce aylara ardından haftalara bölünür. Koçu ile birlikte öğrenci haftalık plan dahilinde çalışmalarını sürdürür. Bu başarı yolculuğunda Başarılı olmanın önündeki engeller ve öğrencinin geliştirmiş olduğu direnç odakları belirlenerek yok edilir. Sonraki aşamada ise, gerek duyulursa anne babanın tanınması ile ilgili işlemlere başlanır. Uygulamanın ilerleyen kısmında ise öğrencinin ve ailenin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmaları yapılır.

Öğrenci veya öğrencilere aşağıdaki testler uygulanır;
 • Dikkat Oranı Ölçme
 • Stres Oranı Ölçme
 • Azim Değerlendirme
 • Temsil Sistemini Saptama
 • Çoklu Zeka
 • Öz saygı Değerlendirme
 • Enerjiyi Yönlendirebilme Yetisi
 • EQ-Duygusal Zeka
 • Hedef Belirleme
 • Olumlu Davranış
 • Olumsuz İnanç

Dosyada aile ve okul geçmisi, Koç’la görüşme esnasındaki notlar. Kişinin kendi kendine hangi inançlarla engel oldugu, testlerin yanitlarinin orjinallaeri ve test sonuçlari, hedef kagidi, gelisim çizelgesi ve ögrenciye özel diger bilgiler bulunur.


  Back to top of page