page-header

YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKASYON PROGRAMI

EFEKTİF YÖNETİCİLİKTEN MÜKEMMEL LİDERLİĞE!

İşletmelerde lokomotif her zaman yöneticidir. Hedefe giden yoldaki stratejileri ve yapılanmayı oluşturan temel dinamikleri ele alın. Yöneticinin liderlik ve iletişim becerilerini artırarak öncelikle kendi performansını, buna paralel kurum çalışanlarının verimliliğini artırın.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

Yönetici Koçluğu Programının Amacı:

Kişisel iş vizyonun kurumun vizyonuyla örtüşmesine olanak sağlayan, kişisel farkındalığı genişleterek bütünsel bakış açısıyla birleştiren ve yöneticilerin iletişim becerilerini geliştirerek kuruma bağlılığını yükselten bir eğitimdir. Yöneticilerin çalışanlarıyla, takım arkadaşlarıyla, üyelerle ve yönetim kuruluyla  ilişkilerinin düzenlenmesinde kullanabilecekleri metodolojiyi öğrenmelerini amaçlar.

Bu sayede;

 • Yöneticiler tarafından benimsenen kurum stratejik hedefleri şelale yöntemiyle tüm çalışanlara koçluk metodolojisiyle  aktarılabilecek,
 • Çalışanlar, kurumun vizyonunun kendi kişisel iş vizyonlarıyla örtüşmesi yönünde farkındalık kazanabilecek ve buna uygun çalışabilecek
 • Kazan kazan felsefesi tüm kurumda uygulanabilecek ve çalışan memnuniyeti yükselecektir.

Yönetici Koçluğu Programının Kapsamı

İşletmelerde lokomotifin her zaman yönetici olduğundan yola çıkarak, hedefe giden yoldaki stratejileri ve yapılanmayı oluşturan temel dinamikleri ele alıyor. Yönetici Koçluğu eğitimi, yöneticinin liderlik ve iletişim becerilerini artırarak öncelikle kendi performansını, buna paralel kurum çalışanlarının verimliliğini artıracak teknikleri içinde barındırıyor.

Yönetici Koçluğu  Programın Kazanımları

Artık, çalışanları yönetmekten çok onlara liderlik etmek ve hedefe yürümek daha büyük önem taşıyor. Yönetici Koçluğu eğitiminde liderlikten yüksek performansa, stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar yöneticilerin ihtiyacı olan her türlü bilgiyi zengin bir içerikle ele alıyor.

PROGRAMDAN SEÇMELER

 • Yöneticiliğin temel prensipleri
 • Hedef belirlemek ve hedefe yürümek
 • Stratejik iş adımları
 • Doğru insanlarla çalışmak
 • Verimlilik
 • Etkili Liderlerin Altı Özelliği
 • Duruma uygun liderlik sergilemek
 • Liderlik modelleri
 • Vizyon Yaratan Lider
 • Takım Kuran Lider
 • Görev Dağıtan Lider
 • İnsan Geliştiren Lider
 • Motivasyon Uyarıcı Lider
 • Liderliğin Koşullu Modeli
 • Yüksek performans kültürü oluşturmak
 • Yüksek Performanslı Liderlerin İlkeleri
 • Yüksek Performans Takımlarına Liderlik Etmek
 • Maksimum Liderlik Performansı ve Verimlilik
 • Liderlerin İdari Sistemi
 • İlgili koçluk teknikleri
 • Nihai Sorumluluk
 • Çizginin Altında mı? Üstünde misiniz?
 • Sorumluluk için 4 Adım
 • Sorumluluk Kültürü Yaratıp  Korumak İçin Beş Kilit Eylem
 • İletişim Alıştırmaları
 • İletişimin Gücü
 • İletişime Liderlik Etmek
 • Stratejik Yönetim
 • Yüksek Performanslı Takım Liderliği
 • A Takımı Oyuncular
 • “A” sınıfı oyunculardan oluşan bir takım kurmanın 9 anahtarı
 • Durumsal Liderlik
 • Etkili Koçluk
 • Etkili Toplantılar
 • Maksimum Liderlik
 • Başarıyı Ölçümlemek
 • Yüksek Performans Kültürü Oluşturmak
 • Gerçek Liderlik
 • Etkin Koçluk
 • Güçlü Sorular ve yönetici  koçluğu
 • Hedef belirlemek taahhüt almak
 • Yaşam çarkı egzersizi
 • Yönetim Çarkı egzersizi
 • Yönetim-Liderlik çarkı egzersizi
 • Performans farkındalığı değerlendirmeleri
 • Değişime Önderlik Etmek
 • Etkin Değişim Yönetimine Katkıda Bulunan Beş Faaliyet

Hedef Kitle

 • Kariyerinde başarıyı hedefleyenler
 • Yöneticiler
 • Yönetici Adayları
 • İş dünyasına koçluk hizmeti vermek isteyen bireyler
 • Liderlik ve Koçluk yapmaya geçiş yapmak isteyen profesyoneller
 • Kariyerinde başarıyı hedefleyenler
 • Firma sahipleri


Back to top of page