page-header

DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA ATÖLYESİ

Programın Tanımı

Doğru, Güzel, Etkili Konuşma Atölyesinin amacı; katılımcıların Türkçe’nin kurallarına uygun; akıcı, anlaşılır ve güzel konuşma becerisi geliştirmelerini, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmelerini, ses-bilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini, bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneği; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de öğrenme yeteneğidir. Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak çağdaş bir kimliğin göstergesidir.

Programın Kazanımları

Bu program sonunda, katılımcılar;

  • Güzel konuşma becerileri geliştirebilmeyi,
  • Türkçeyi, doğru, düzgün ve etkili bir biçimde kullanabilmesini,
  • Vücut dilini kullanabilmesini,
  • Başkalarıyla, güven içinde, sağlıklı iletişim kurabilmeyi,
  • Kendilerine güvenip kararlı davranışlar sergileyebilmeyi,
  • Konuşma ve ses kusurlarını fark edip, düzeltebilmeyi,
  • Türkçeyi bilinçli kullanarak, doğru ve güzel konuşma ile çevrelerinde etkili bireyler olmayı öğrenebilirler.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneği; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de öğrenme yeteneğidir.

Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak çağdaş bir kimliğin göstergesidir.

Programın İçeriği

Doğru ve Güzel Konuşma Yeteneği Gelişir
Konuşmayı Bozan (Çirkinleştiren) Unsurlar

Solumayı – Nefes Almayı Düzeltmek

Uygulama:Doğru Nefes Alma Teknikleri – Diyaframdan Soluma
Uygulama:Nefes Kaslarını Denetim Altına
Uygulama: – Soluk – Nefes – Dinlenme – Rahatlama Egzersizleri

Artikülatörleri (Dil-Dudak-Çene) Geliştirmek

Uygulama: Artikülatörleri Gevşetmek-Rahatlatmak
Uygulama: Dili – Çene-Dudak Çalışması-Egzersizleri

Sesi Melodi Haline Getirmek
Sesi Tanımak-Ses Sağlığınızı Korumak
Uygulama: İşitilebilme-Yükseklik- Bükümlülük – Esneklik
Uygulama: Hoşa Gitme–Doğru Tonlama-Söyleme Hızı-Tını Kazandırma

Diksiyonu Düzeltme Söyleniş – Fonetik
Konuşma Dili – Yazı Dili Ayırımı
Uygulama: Ünlü ve Ünsüz Harflerin Doğru Çıkarılması Ünlü ve Ünsüz Harflerin Fonetiği
Uygulama: Belirli Harfleri telaffuz Problemi Olanlar İçin

Uygulama Artikülâsyon / Boğumlanma – Telaffuz
Uygulama: Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması
Uygulama: Hece – Cümle – Kelime Vurgusu ve Tonlama Çalışması

Duyguları Etkilemelisiniz || Düşünce Akışını Etkilemelisiniz
Korkuların çözülmesi, cümle telkinlerini kullanma, yıkıcı inançları değiştirme, imaj değiştirme, davranış telkinleri, duyguları etkileme, yaklaşımı

Söyleme-Konuşma Kusurlarını Yok Etme-Düzeltme Uygulama: Gevşeklik – Atlama – Pelteklik – Tutukluk – Kekeleme- Asalak Sesler
Uygulama: Faydalı Teknikler-Karşılıklı Konuşma Pratiği Türkçeyi Doğru Kullanmak
Uygulama: Konuşma ve Sunumlarınızı Değerlendirme

KİMLER KATILABİLİR:

İşletmelerde her seviyede yönetici olarak çalışanlar, kariyer planında yöneticilik olanlar ve konuya ilgi duyanlar eğitimciler, hukukçular,emniyet çalışanları katılabilir.


Back to top of page