page-header

INOVASYON KOÇLUĞU

INOVASYON KOÇLUĞU

Bir firmanın çıktısı olan ürün veya hizmeti en iyi bilenlerden biri de çalışanlardır. Firmanın, ileride kendisi için fark yaratacak yenilikleri de ortaya çıkarak olan da çalışanlardır. Bir inovasyon çalışması ile firma, bu eğitim sürecinden yarar sağlayacaktır.

INOVASYON KOÇLUĞU  / Eğitimin Faydaları

 • Böyle bir çalışma ile çalışanlarına motivasyon sağlamak
 • Firma içinde bir farkındalık yaratarak pek çok öneri toplamak
 • Firma için yeni uygulama veya ürünleri piyasaya sunmak
 • Piyasada ilk olmanın avantajını kullanarak kazancını artırmak
 • İnovasyon ekibinden ilerinin proje ekiplerini oluşturmak

INOVASYON KOÇLUĞU / Eğitim İçeriği

Bu eğitim sınıf düzeninde ve bir anlatım yerine, bir seri toplantılar olarak planlanmıştır.

Toplantılar;

 1. Firma yönetimine yapılacak çalışmanın çerçevesinin açıklanması.
  • İnovasyon Grubunun seçim detayları
  • Grupta mutlaka bulunması gereken fonksiyonların temini
 2. Firma geneline (veya üst yönetin ve inovasyon grubuna) bir grup çalışması eğitiminin verilmesi
 3. Inovasyon grubu çalışmaları
 4. Firma içi Öneri Sisteminin çalıştırılması
 5. Öneri sistemi ve Inovasyon Grubu çalışmalarının (gerekiyorsa) birleştirilmesi
 6. Çalışmaların Üst Yönetime sunulması
 7. Uygun bulunan Ürün veya hizmetin müşteriye ulaşacağı noktaya kadar projelendirilmesi.
 8. Bu proje grubunun seçilmesi
 9. Projenin tamamlanması ve Ürün veya hizmetin piyasaya sunulması
 10. Inovasyon ve Proje Grubunun Firma yönetimince takdiri

Hedef Kitle : Sektöründe fark yaratmak isteyen, çalışanına ve yeteneklerine güvenen tüm firmalar.
Eğitim Süresi : Planlanan her bir toplantı ve Grup Çalışmalarının bir bölümüne katılan ICT koçları vasıtasıyla sürdürülür.
İlk Eğitim tarihi : Firmaların istek ve ihtiyaçlarına göre tarih belirlenir.


Back to top of page