page-header

BEDEN DİLİ

Programının Amacı

Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan jest ve mimik  hareketlerin bilincine varılmasını sağlamak ve insanların bunu kullanarak nasıl iletişim kurduklarını öğretmektir.

Programının Kapsamı

Eğitimimiz beden dilinin tüm işaretlerini anlamayı, yorumlamayı, kendinize en uygun imajı oluşturabilmeyi ve uygulamalar ile kalıcı bilgiler edineceğiniz içerikleri kapsamaktadır.

Programın Kazanımları

Karşımızdaki kişilere anlatmak istediklerimizi daha etkili anlatmak ve sözlerimizi güçlendirmek
Etkili bir iletişim kurmak için, kolay ve çabuk uyum sağlamak için, gerçekte söylemek istediklerimizi daha net söylemek  ve diğer bireylerin söylemek istediklerini daha net anlamak için, insanlar üzerinde daha olumlu bir etki yaratmak için ve hedefimize ulaşmak için gerekli tüm yetkinlikleri kazanmak.
Başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratarak amacınıza ulaşmak,
Karşınızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurabilmek.
Kendi beden hareketlerinizi denetleterek, sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak.
Başkalarının “gerçekte” ne söylemek istediğini anlayabilmek.
Jest ve mimik hareketlerini okuyabilmek
Etkin bir iletişimci olmak

PROGRAMDAN SEÇMELER

İletişimde temel farkındalık

Sözlü-sözsüz iletişim

Dinlemek, anlamak, anlaşmak

Bölgeler ve hakimiyet Alanları
Ellerin anlattıkları
El Sıkışma Türleri
Jest ve Mimik  Hareketleri
Masaların Kullanımı

Hedef Kitle

Beden dilini okumak üzerinde uzmanlaşmak isteyenler ve kendi beden dilini daha etkin kullanmayan isteyen herkes.


Back to top of page