page-header

NLP BUSİNESS

NLP BUSİNESS

Business Programının Amacı:

Yaşam alanlarımızda kontrolümüz de olanları kontrol edebilmek, iş ve özel yaşam planlarımıza uygun eylem adımları gerçekleştirmek. Stresle baş edebilir, zaman planı yapabilir ve kendini yönetebilir bir insan olma halini davranışa dönüştürebilmek İnsanın mükemmel potansiyelini davranış biçimi olarak hayata geçirmesini sağlamak.

Bireyin, hayat alanlarında çözüm istediği noktalarda, kendi kaynakları ile çözüm geliştirmesini sağlayacak teknik ve yöntemleri sunmak, kendi üzerinde uygulatarak değişim ve dönüşüm yaratmak. NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü bireylerin ve kurumların başarılı sonuçlara nasıl vardığını inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle onlar da aynı güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme “modelleme” adı verilir. Bu eğitim sonunda katılımcıların kurum içinde ve özel yaşamlarında mükemmel olmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

NLP Business Programının Kapsamı:

NLP: Neuro Linguistic Programming (Duyu Dilbilimsel Programlama) Zihni Kullanma Kılavuzudur. Beynimizi nasıl daha etkili kullanabileceğimizi, güçlü bir biçimde programlayacağımızı gösteren, bilinçaltı çalışmalarla olumlu yönde değişim sağlayan bilimsel bir yöntemdir. NLP bir davranış biçimidir, bir yöntem, bir teknolojidir.

Kişisel olarak zenginleşmeyi, kişiler arasında ilişkilerde ve iş yaşamında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar. Davranış değişikliği yapabilmeyi, sorunları yaratan nedenleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar. NLP (Neuro Linguistic Programming-Duyu Dilbilimsel Programlama) öğrenme-öğretme yöntemi olarak yeniçağın dinamiklerini yakalamış aktif, uygulanabilir, yüksek başarılar sağlayabilir, sonuç alınabilir bir eğitim programıdır.

NLP Business Programın Kazanımları:

 • Beyninizin çocukluktan başlayarak nasıl programladığınız dış dünyayı nasıl algıladığınız, nasıl iletişim kurduğunuz ve tüm bunları nasıl değiştirebileceğiniz konularında bilgi ve deneyim kazanırsınız
 • Zamanı kavrama biçiminizi ve yaşamınıza olan etkisini görebilirsiniz.
 • Bireyin sahip olduğunuz mükemmel kaynaklara istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayabilir, bunun için kestirme yollar oluşturabilirsiniz.
 • Alışkanlıklarınızı değiştirilebilirsiniz.
 • Yaratıcılık, üretkenlik ve motivasyonu arttırmanın yollarını öğrenebilirsiniz. • Etki alanının genişlemesi ile bireysel ve kurumsal gelişim sağlayabilirsiniz.
 • Beyninizin kullanma kılavuzunu oluşturmaya başlarsınız.
 • Olabileceğinizin en iyisini daha sık olabilme becerisini kazanabilirsiniz.
 • NLP teknik ve uygulamaları ile bireyler arası iletişimin oluşması/ güçlenmesi sağlanır.
 • İstenilen yeni davranışlar geliştirilebilir.

PROGRAMDAN SEÇMELER

NLP prensipleri

 • Beyinin çalışma biçimi Bilinçaltının gücü
 • Bilinçaltını tanımak, kendi içsel gücümüzü kullanmamızı sağlar.
 • Zihni doğru kullanmak ve yönetmek, Geçmişin olumsuz deneyimlerini silmek,
 • İstenmeyen durumları zihinden uzaklaştırmak,
 • Doğru odaklanarak istenilen doğru sonuçlara ulaşmak,
 • İletişim kanalları: Farklı kanallarda, iletişim biçiminde olan insanlarla iletişim
 • İstenilmeyen sonuçları neden yaşarız, nasıl aşarız?
 • Kendimizi nasıl programlar ve istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz?
 • Grup dinamiği ve beklentilere göre, ihtiyaca yönelik pratik içeren uygulamalı çalışmalar.
 • İletişimde temel farkındalık Sözlü-sözsüz iletişim Dinlemek, anlamak, anlaşmak
 • İletişim çatışmalarının kaynakları Kendi zihin sistemimizi etkin kullanabilmek nasıl mümkündür?
 • Yaşam alanlarını nasıl yönetebiliriz?
 • İş-özel yaşam değerlerine uyumlanmak
 • Eyleme geçmek için içsel motivasyon oluşturmak

Hedef Kitle:

 • Kariyerinde başarıyı hedefleyenler
 • Yöneticiler
 • Yönetici Adayları
 • Kariyerinde başarıyı hedefleyenler
 • Firma sahipleri
 • Kendini tanımak isteyenler, bireysel gelişim ve farkındalığın peşinde olanlar,
 • Sorunların, iletişim kazalarının ve farklı yaklaşımların nedenlerini ve nasıl çözebileceğini fark etme ve değişimi yakalama arzusunda olanlar,
 • Yaşam yoluculuğunda direksiyonun başına geçerek, bireysel ve iş yaşamını farkındalıkla, daha etkili ve verimli yaşamak isteyenler,
 • Yaşama farklı pencereden bakıp olanı olduğu gibi görmeyi isteyenler katılabilir


Back to top of page