page-header

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Günümüzde eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Öğrenci koçluğu bu aşamada kullanılan teknik ve yöntemler ile bize destek olmaktadır. Ortalama 16-17 yıl arasında bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bize dersler ile ilgili hemen her şey öğretildi. Ancak ne yazık ki çok önemli bir şey hiç öğretilmedi.

Bizler “Öğrenmeyi Öğrenmedik”. Zihnimiz nasıl çalışır, dışarıdaki bilgiler hafızamıza nasıl yerleşir, nasıl odaklanırız, okuma en etkin nasıl olmalı ve benze şeyler ne yazık ki öğretilmedi. Öğrenci koçluğu seanslarında öğrenmeyi nasıl öğretmemiz gerektiği konusunda detaylı uygulamalarla dolu seanslar alıyorsunuz.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal hayatlarında da başarıya ulaşabilmeleri için gerek duygusal gerekse zihinsel ( öğrenme, hatırlama, soru çözme, dikkat, anlama, neden sonuç becerisini kullanma gibi) açıdan potalsiyellerini en üst seviyede kullanmalarını sağlayan bir süreçdir.

Öğrenci Koçluğu sürecinde; Öğrenci koçu ile öğrenci birlikte işbirliği içinde başarıya doğru bir yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta Öğrenci ile birlikte nihai hedef oluşturulur ve nihai hedefe ulaşma yoluculuğunda süreç hedefleri belirlenir.

Öğrenci koçu; öğrencinin kendi hedeflediği noktaya odaklanmasını sağlar. Onu istediği başarıya taşır. Onun mevcut iç kaynaklarını keşfetmesini sağlar. Sınavlara hazırlık, özellikle SBS ve LGS – LYS’ye hazırlık süreci programlanarak yürütümesi gerekli bir süreçtir. Sınavlara hazırlanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir, öğrenci stres, korku ve endişe duygulariyla var olan bilgisine sınav esnasında ulaşamayabilir.

Bu nedenle her öğrencinin sınava duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan hazırlanması ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan, yapamayacağım, başarısızım, yetersizim gibi olumsuz inanç sistemlerinden kurtulmasi gereklidir. Bu şekilde sınava hazırlanan öğrencinin (EQ) Duygusal Zeka’sı yükselecek var olan IQ’sunu en üst performansta kullanabilecektir. Öğrenci koçluğu çalışmalarında öğrencinin Duygusal Zekasını yükseltecek çalışmalar yapılmaktadır.

Programın Kazanımları:

 • Güçlü yanlarını farkederler.
 • Derece öğrenci olma tekniklerini öğrenirler.
 • Hedef oluşturmayı ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmayı öğrenirler
 • Kaynaklarını daha etkin kullanılmayı öğrenirler
 • Öz disiplinleri artar ve daha çok öz güven duyarlar
 • Önceliklerine göre çalışmayı öğrenirler
 • Tüm derslerde öğrenme performansları sürekli artar.
 • Moral ve motivasyonlarında artış olur
 • Yaratıcılıkları artar
 • Okul başarısının yanı sıra sosyal hayattaki başarıları da artar
 • Çok yönlü gelişim sağlarlar
 • Kendi eğilimlerini fark eder ve, içsel kaynaklarına ulaşmaları daha kolay olur.
 • Sorumluluk duyguları artar
 • Öğrenmeleri kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.
 • Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.
 • Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir
 • Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.
 • Öğrenciler kendi kararlarını verebilmeleri için desteklenirler.
 • Kendisindeki güçlü ve zayıf yanların fark ederler
 • Kendi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bir hedef belirlemeyi öğrenirler
 • Kişilik özelliklerine uygun öğrenme stratejilerini öğrenirler
 • Dikkat ve yoğunlaşma çalışmalarını öğrenirler
 • Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmaları öğrenirler
 • Verimi ders çalışma yöntemlerini öğrenirler
 • Hafıza ve yaratıcı zekanın arttırılmasına yönelik çalışmaları öğrenirler
 • Ders başarısının artmasına yönelik doğrudan telkinler alırlar
 • Öğrendikleri bilgileri günlük hayatta uygulamayı öğrenirler
 • Hatırlama, algılama, düşünme, problemler çözme becerileri gelişir.
 • Pek çok zeka kullanarak öğrenme, kendine güven duygusu artar
 • 21. yüzyıla uygun olarak yaşam, iş hayatı ve sürekli öğrenmeye hazırlanır.
 • Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlarlar.
 • Eğitim programının bir parçası olarak kişisel ve sosyal gelişim sağlarlar.

kocluk merkezi gorsel 24 900x0 1Programın İçeriği

Öğrenci koçluğu bireysel ya da grup çalışması şeklinde yapılmaktadır. Her ikisinde de öğretiler aynı olmakla beraber, bireysel öğrenci koçluğunda kişiye yönelik detayli analiz ve yönlendirme yapılır. Öğrenci Koçluğu hizmetinde eğitim hayatının içinde olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin, hem sınavlarda hem de derslerde başarılarını arttırmalarına yönelik teknikler kullanılmaktadır. Koçluk hizmeti sürecinde başarı artışı hedeflenen öğrencide öncelikle onun kapsamlı bir şekilde tanınması vardır.

Öğrencinin öğrenme modeli, çoklu zeka teorisine göre güçlü olan zeka alanı tespit edilir. Ardından öğrenci ile birlikte yıllık program yapılır. Sonrasında yıllık program önce aylara ardından haftalara bölünür. Koçu ile birlikte öğrenci haftalık plan dahilinde çalışmalarını sürdürür. Bu başarı yolculuğunda Başarılı olmanın önündeki engeller ve öğrencinin geliştirmiş olduğu direnç odakları belirlenerek yok edilir. Sonraki aşamada ise, gerek duyulursa anne babanın tanınması ile ilgili işlemlere başlanır. Uygulamanın ilerleyen kısmında ise öğrencinin ve ailenin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmaları yapılır.

Öğrenci veya öğrencilere aşağıdaki testler uygulanır;

 • Dikkat Oranı Ölçme
 • Stres Oranı Ölçme
 • Azim Değerlendirme
 • Temsil Sistemini Saptama
 • Çoklu Zeka
 • Öz saygı Değerlendirme
 • Enerjiyi Yönlendirebilme Yetisi
 • EQ-Duygusal Zeka
 • Hedef Belirleme
 • Olumlu Davranış
 • Olumsuz İnanç

Dosyada aile ve okul geçmisi, Koç’la görüşme esnasındaki notlar. Kişinin kendi kendine hangi inançlarla engel oldugu, testlerin yanitlarinin orjinallaeri ve test sonuçlari, hedef kagidi, gelisim çizelgesi ve ögrenciye özel diger bilgiler bulunur.


  Back to top of page