page-header

Koçluk Eğitimi Alan Yöneticilerde Görülen Olumlu Gelişmeler

KOÇLUK EĞİTİMİ ALAN YÖNETİCİLERDE  GÖRÜLEN OLUMLU GELİŞMELER

Koçluk sürecinin Kurumlara sağladığı faydaları bireylere sağladığı faydalardan ayırmak pek de mümkün görünmemekte. Çünkü ikisi karşılıklı olarak birbirini etkiler. Çalışanlar, kurumun en büyük varlığıdır. Onlara sağlanan her imkan, onların kat ettikleri her yol, öğrendikleri her şey, mutlaka kuruma fazlasıyla geri dönecek, kuruma hizmet edecektir. Çalışanlar ne kadar donanımlı ise, örgüt de başarılı, güçlü ve sürekli gelişen çizgisini o kadar koruyacaktır. Yine de bireyden çok kurumların daha fazla etkilendiği noktalar olduğu da söylenebilir.

Yöneticiler için koçluk

 

Kurumlar elde ettiği kazançlar;

♦ Çalışanlar işi sahiplenir. Çalışanların sorumluluk bilinci gelişirken, yapılan işin kalitesi artar.

Problemler ve çatışmalar en aza indirilir ve hatta oluşmadan engellenir. Çatışmaların çözümüne harcanan kaynaklar verimliliği artırıcı konulara ayrılmış olur.

♦ Çalışanlar için hedef ve stratejilerin netleşmesi ve bunlara odaklanmaları sağlanır. Kendilerini geliştirmeleri konusunda itici bir güç oluşur.

♦ Çalışanların yetkinlikleri ve motivasyonları artar. Geribildirim süreciyle çalışanlar kendilerini tanır; zayıf yönlerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinç geliştirir.

♦ Kurumun bireysel bazda beklentileri tanımlanır ve çalışanlara bir yol haritası temin edilir. Performans ve davranış sorunları tanımlanır ve giderilir.

♦ Yeniliklerin adaptasyonunda esneklik ve değişimi yakalamadaki hız artıyor.

♦ Şirket içi iletişim kuvvetleniyor; ast üst arasındaki kopukluklar azalıyor.

Çalışanların kuruma bağlılığı artıyor. Potansiyeli yüksek çalışanları kurumda tutmak kolaylaşıyor.

♦ Çalışanların gelişimi hem gelir artırıcı hem de maliyet düşürücü etki yaratırken, bütün bu faydaların sonucu kurumun performansı artıyor.

♦ Çalışanlar kendi gelişimlerinde sorumluluk alır.

Hedef ve stratejiye odaklanma sağlanır.

♦ Düşük maliyetli bir gelişim modelidir.

♦ Değişime uyumda esneklik ve hız sağlanır, yaratıcılık artar.

♦ Çalışanların yetkinlikleri geliştirir, motivasyonları ve karar verme süreçlerine katılımları artar.

Performans sorunları tanımlanır ve giderilir.

Koç ve çalışan arasındaki ilişki gelişir.

♦ Bireylerin gelişimiyle kurumun performansı da artar

Koçluk çalışmalarında pozitif noktaların, güçlü yanların üzerine odaklanılması ve bunları hayata geçirirken oluşacak avantajların vurgulanması da kurum içi pozitif enerji ve motivasyonu artırıyor.

Back to top of page