page-header

Hafızanın Yapısı ve Hafıza Süreçleri

HAFIZANIN YAPISI

Hafıza iki türlüdür;

Kısa süreli hafıza, sözcük ve resimleri anlamlı bir hale dönüştürmeye yetecek kadar saklayan ve uzun süreli hafızaya aktaran geçici bir depolamadır. Cümlenin başındaki sözcükleri cümlenin bütününden bir anlam çıkarmaya yetecek kadar saklar. Bilgisayarda kullanılan RAM gibidir.

Uzun süreli hafıza, zihin ve bedenin kalıcı depolama sistemidir. Bilgisayarda kullanılan ROM gibidir.

hafıza süreçleri

Hatırlama işlemi ve hafızamız, ne kadar çok alıştırma yapılırsa hatırlama yeteneğinin de o kadar gelişeceği koşuluna dayalıdır. Unutma işlemi bazen hatırlama işlemine baskın çıkabilir ve hafızanın “zayıfladığı” gibi bir yanılgıya neden olabilir. Unutmak zamana bağlı bir olgu değildir ama zamanın geçmesiyle ortaya çıkar. Unutmanın nedeni müdahale veya yanlış bir hafıza işlemidir.

HAFIZA SÜRECİ

Hafıza üç yönlü aktif bir süreçtir ve aşağıdakileri kapsar:

1- Kayıt (kodlama)
2- Saklama
3- Hatırlama ve tanıma

Belleğe yerleştirilir          Bellekte tutulur               Bellekten çağrılır

Bu üç aşamayı Doğan Cüceloğlu ( 1997:170) şu örnekle açıklamıştır;

İlkokul birinci sınıfta alfabeyi öğrenmeye çalışan bir öğrenciyi düşünelim. Öğretmen  tahtaya “A” harfini yazar ve harfin nasıl okunduğunu söyler. Bir süre sonra öğretmen harfi tahtaya yazar ve diyelim ki Ali’den okumasının ister. Ali “A” harfinin doğru olarak söyler. Ali’nin “A” harfini söylemesi onunu belleği sayesinde olmuştur.

Yukarıdaki üç aşamaya göre;

  1. Ali öğretmen harfi gösterdiğinde bu harfi diğerlerinden farklı biçimde belleğine kodlamıştır.
  2. Kodlamadan sonra geçen süre içersinde kodladığı bilgiyi bir yerde depolamıştır.
  3. Öğretmen yeniden sorduğu zaman Ali depolamış olduğu bu bilgiyi bulmuş ve geri getirmiştir.

HAFIZA TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Kalıcı öğrenme, derslerdeki formülleri, tarihteki tarih ve olayları, cümle yapılarını, tüm ders konularını yada yaşamda bilmemiz ve öğrenmemiz gereken tüm bilgileri kolay, kalıcı ve verimli bir şekilde öğrenmek için kullanılır.

Yabancı dil öğrenme, hafıza tekniklerini kullanarak yabancı bir dil öğrenirken o dilin kelimelerini, cümle yapılarını ve gramer yapısını öğrenmek daha kolay olur.

Çocukların zekasının gelişmesi hafıza tekniklerindeki egzersizler sayesinde çocukların zekasını geliştirmek mümkündür.

Back to top of page