page-header

Yaşam Koçluğunun Temelleri

YAŞAM KOÇLUĞUNDA TEMEL ÖĞELER

Yaşam koçluğunun temelini oluşturan başlıca dört temel öğe bulunmaktadır.

Tüm danışanlar tam ve bütündür, yaratıcıdır, beceriklidir ve ihtiyacı olan tüm kaynaklara sahiptir.

Gerçekten de herkes gibi bize gelen tüm danışanlar da gerek duydukları tüm cevaplara sahiptir yada cevaplarını bulabilirler. Yaşam koçluğu bakış açısına göre hiçbir şey eksik, hatalı yada bozuk değildir. Dolayısı ile danışanı da düzeltmeye gerek yoktur. Koç danışanı için ona cevapları vermez. Koç sadece koçluk soruları sorar ve onu keşfetmeye teşvik eder.

Bazı zamanlarda danışanlar cevaplara sahip olduğunun bilincinde değildir. Bu yüzden dolayı da koçunun cevaplara sahip olduğunu düşünerek ona söylemesini ister. Cevapları hap gibi almak isteğindedir. Böyle insanlar koça gelmeden önce başkalarından tavsiye almışlarsa eğer çoğu zaman önceden hazırlanmış fakat kendi ihtiyaçlarına uymayan cevaplarla karşılaşmış olabilirler.

 

yaşam koçluğu

Yaşam koçluğu yaparken insanların içlerinden gelen çok güçlü ve onları sabote eden bir sesi fark edebilirsiniz. Bu yargılayıcı bir sestir. Biz bu sese ‘sabotajcı’ diyoruz. İçlerindeki sabotajcı onlara cevaplara sahip olmadıklarını söyleyebilir. Oysaki yaşam koçluğu yaklaşımında herkes tam ve bütün ve ihtiyacı olan tüm cevaplara sahiptir. Bu düşünceden hareketle yaşam koçu danışanının kendi içine dönüp bakmasını ve kendisinin güçlü yönleri ile sınırlarını fark etmesini sağlar. Danışanlar da koçlarının desteği ile kendilerine dönüp bakarlar ve gerçekte ne istediklerini kendilerini neyin engellediğini, neden korktuklarını, onları neyin motive ettiğini, neyin ilerletip neyin durdurduğunu, yaşam amacı ve vizyonlarının ne olduğunu, kendilerini nerede sabote ettiklerini keşfederler.

Danışanlar koçları onlara kendilerini keşfetmenin yollarını gösterecek olan soruyu sorana kadar belki de cevabı hiç aramamış olabilirler. Oysaki cevap tam da oradadır. Özellikle koçlarının yol arkadaşlığı ve desteği ile danışanlar kendi yollarını bulmayı bilirler.

İşte bu sebepten dolayı yaşam koçunun görevi  meraklı olmaktır Bir kişi çözümü kendi bulunca uygulamaya geçmeye daha yatkın olur. Aynı zamanda çözümü kendisi bulan kişi yaşama daha etkin katılır, daha meraklı olur ve daha fazla tatmin olur.

Koçluk görüşmelerinde koçluk gündemi danışan tarafından belirlenir.

Yaşam koçluğu seanslarında görüşmenin gündemini belirleyen yaşam koçu değil danışandır.  Gündemin danışan tarafından belirleniyor olması yaşam koçluğunun en önemli farklılıklarından biridir. Seanslarda koçun görevi danışan tarafından belirlenen gündemin dışına çıkılıp çıkılmadığını kontrol etmektir. Koç her zaman gündeme odaklanırken danışan ise yaşamında gerçekleşen değişikliklere odaklanır. Koçlar danışanlarının yaşamlarında dengeyi kurarak doyuma ulaşmalarını ve kendi hayatlarına bağlanmalarını sağlar. Danışanının gündemini tutmak ve bu gündemi korumak yaşam koçları için önemli bir görevdir. Danışanın belirlemiş olduğu gündem ile çalışmak danışmanlıktan farklıdır. Danışmanlıkta danışman uzmanlığını ortaya koyar ve çoğunlukla da gündemi kendisi belirler. Oysaki yaşam koçluğu danışmanlıktan farklıdır. Koçun tavsiyeleri, uzmanlığı, çözüm üretmesi ile ilgili değildir. Burada koçun uzmanlığı koçluk süreci ile sınırlıdır. Yaşam koçunun görevi danışanının hedeflerine, isteklerine tercüman olarak hedeflerini netleştirmek ve sonuca ulaşmasına destek olmaktır.

Yaşam Koçu Danışanını İle Uyum ve Ahenk İçinde Sezgisel Dinler

Yaşam koçluğu seanslarında koç danışanına sürekli seçimler sunan esnek bir yapıya sahiptir. Koçluk seanslarında danışanın verdiği cevaplar koçluk sürecinde gidilen yer ile ilgili bilgi verir. Koç konuların ve akışın değişip değişmediği ile ilgili olarak sürekli farkında olmalıdır. Koçların sezgileri yüksek olmalıdır. Yaşam koçları her zaman için neyin daha önemli olduğunu sezer ve sezgilerini kullanarak gündemde gelişen yeni konular üzerinde koçluk soruları sorar ve teknikler uygular. Bunu gerçekleştirmek ileri seviyede dinlemeyi gerektirir. Danışanın anlattıklarının satır aralarını duyabilmek, anlatılanların arkasında yatanları algılayabilmek gibi. İşte bu sezgiler ile dinlemektir.

Koçluk sezgileri ile dinlemek aynı zamanda danışanın gündemine de cevap vermek ile ilintilidir. Yaşam koçluğu seanslarında danışan o seansta kendisi için neyin önemli olduğuna karar verdiyse koç buna cevap vermeye hazır olabilmelidir.

Çok nadir de olsa danışan sürpriz bir konu ile gelebilir. Her zaman için devam eden koçluk sürecinde koç ile danışanının beraber çalıştıkları ve sorumluluğunu taşıdıkları bir ana gündem vardır.

Yaşam Koçluğu Seansları Danışanın Tüm Yaşam Alanlarını Ele Alır.

Bir bireyin yamanında aldığı kararlar birbiri ile bağlantılıdır. Kimse hayatını birbirinden ayrı bölmeler ile yaşamaz. Yaşamdaki tüm parçalar arasında bağlantılar vardır. Kişinin kariyer hayatında yapacağı bir tercih onun ailesini, arkadaşlarını hatta sağlığını bile etkileyebilir. Finansal konular ile ilgili bir karar kişinin emeklilik ile ilgili planlarını etkileyebilir. Her seçim yaşamın diğer alanlarındaki olasılıklar sisteminin  içinde yer alır ve değişikliğe neden olur.

Koçluk senaları bazı zamanlarda danışanın yaşamının sadece bir bölümü üzerinde yapılır. Durum böyle olsa bile onun yaşamının diğer alanlarındaki etkileri kolaylıkla fark edilir. Yaşam koçluğunun en önemli özelliği esnekliktir. Şöyle ki altta yatan ilkeler ve bağlamlar yaşam koçlarının danışanlarının hayatlarının her durumu ve her köşesi ile ilgili çalışabilmeye olanak sağlar.

Back to top of page