page-header

Beyin ve Öğrenme

BEYİN VE ÖĞRENME

Beyinde öğrenme ile ilgili 3 önemli bölüm bulunmaktadır:

Korteks, beynin düşünen, konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan yapan, öğrenmenin, zekanın ve hafızanın oluştuğu bölüm olup, sınırsız bir kapasiteye sahip görünmektedir. Üzerindeki görme, duyma ve diğer algılama merkezleriyle ve dış dünyayla sürekli iletişim halindedir.

 

 

Orta beyinde bulunan hipokampus (hippocampus) “hafızanın merkezi”dir. Bilgilerin kalıcı hafızaya geçip geçmeyeceğine karar veren merkezdir.

Amigdala ise duygusal durumların uzmanıdır.

Öğrenme bilinçdışı zihnin alanıdır. Tüm öğrenmeler bilinç dışı düzeyde olur. Yani öğrenen kısım bilinç dışı zihnimizdir. Aslında geçmişte öğrendiğimiz bir konuyu bilinçli bir şekilde öğrendiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. İlk başlarda evet bu öğrenme bilinçli zihinden geçiyordu. Öğrenme ilk olarak bilinçli zihnimizden geçmek zorunda olsa da bundan sonra her şeyi hatırlayan bilinç dışı zihnimizdir. Öğrenme döngüsünü tamamladıktan sonra öğrenilen her şey bilinç dışı zihinde yerini alır. Şu ana kadar ne kadar çok konu öğrendiniz. Bir düşünsenize. Peki şimdi öğrendiğiniz bilginin kaç tanesini bilinçli olarak hatırlıyorsunuz? Tabi ki hiç birini. Sadece bilinçli olarak düşündüğümüzde hatırlıyoruz. Burada önemli olan nokta öğrendiğimiz şeylerin bilinç dışı zihnimizde depolandığını bilmemiz. Bilinç dışı zihnimiz neydi? Bilinçli olarak düşünmediğimiz her şey. Bir şeyi düşünmeye başladığımızdaysa o artık bilincimizde oluyordu. Bunun öncesinde neredeydi? Tabiî ki bilinç dışı zihnimizdeydi. Hepimizin hem bilinçli hem de bilinç dışı zihni vardır. Bizler eğitim verirken karşımızdaki kişi ve kişilerin hem bilinçli hem de bilinç dışı zihinleri ile iletişim kurarız. Çünkü bizi her ikisi de dinler. O yüzden verdiğimiz eğitimlerde karşımızdaki kişilerin bilinçli zihinlerine olduğu kadar bilinç dışı zihinlerine de eğitim vermemiz önemlidir.

Back to top of page