page-header

Beyin Nasıl Çalışır

BEYİN NASIL ÇALIŞIR?

Beynimiz aşağıdaki soruları sorarak gelen bilgiyi sorgular.

Bu bilgiyi daha önce duydun mu? Veya gördün mü?

Bu bilgi nereye uyar? Bununla ne yapabilirim?

Bu bilginin dün, geçen ay veya yıl duyduğum düşünce ile aynı olduğunu farz edebilir miyim?

Sağ ve Sol Beyin

Beyin sadece bilgiyi almaz onu işler.

Bir bakıma bilgisayar gibi çalışır.

Bilgisayarın girilen verileri daha sonra kullanabilmesi için onları saklaması yani kaydetmesi gerekir.

Beynimizin hafızaya kaydetmesi için yeni bilgiyi test etmesi, özetlemesi veya başkalarına açıklaması gerekir.

Öğrenme pasif olduğunda beynimiz yeni bilgiyi kaydedemez.

BEYNİMİZİN SOL- SAĞ TARAFLARIN İŞLEVLERİ

SAĞ VE SOL BEYİN

Beyin ile ilgili bilgiler gün geçtikçe hızla artmakta.

Sağ ve sol beyin de bunlardan biri.

 

 

İnsanlar bir “sağ yarım beyine” bir de “sol yarım beyine” sahiptir. İki beyin yarım küresi çeşitli noktalardan birbirine bağlanmıştır, fakat sol ve sağ beyin kabuğu arasındaki asıl bağlantı, korpuskallosum (corpuscallosum) adı verilen beyin kabuğunun altındaki ince, şerit şeklindeki sinir lifleri bandıdır.

Sol beyin yarım küresi vücudun ve görsel alanın sadece sağ tarafından bilgi alır. Böylece, sol beyin yarım küresi, sağ görsel alanda gösterilen bir nesneyi sağ elle dokunarak alınan bilgi ile eşleştirebilir. Oysa sol beyin yarım küresi, sol görsel alanda gösterilen ya da sol el ile dokunulan nesnelerin farkında değildir. Bu olayın tam tersine, sağ beyin yarım küresi de görsel alanın ve vücudun sadece sol tarafından bilgi alır. Böylece, sağ beyin yarım küresi, sol görsel alanda gösterilen bir nesneyi sol elle dokunarak alınan bilgiyle eşleştirir; fakat sağ görsel alanda gösterilen ya da sağ elle dokunulan herhangi bir nesneyi algılayamaz.

Birçok test sonucunda, nüfusun %95’inin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde çoğumuzun sağ lobunda da ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlar gerçekleştirmektedir. Özel olarak beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işlemekte, sağ lob ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok, resmin tamamıyla ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayalle işlemektedir. Duyguların ve hayallerin etkisinin en fazla olduğu yer yine beynin sağ lobudur.

Sol lob beynimizin mantıklı olan tarafıdır. Sol lob kelimelerle, sözlerle ilgilenir. Dolayısıyla dil ve kelimelerle uğraşan merkez bu kısımdadır. Konuşmamızı ve yazmamızı sağlayan hep bu merkezdir. Aynı zamanda analitik özelliğiyle de üstündür. Olay ve bilgileri gerçekçi ve mantıklı bir şekilde değerlendirir. Sol lob söylenen bir cümlenin sadece kelime anlamlarını anlayabilir. Ancak içinde ifade edilen mecaz ve derin anlamları değerlendirmesi mümkün değildir. Örneğin “ O seni arkandan vurabilir.” cümlesindeki mecaz anlamı sol lob tek başına anlayamaz. Sol lobun anladığı, o anda kendisini sırtından bıçaklamak isteyen birinin arkasında olduğudur. Sol lobun sınırlı olduğu bir özellik de bilgileri lineer olarak işlemesi, yani bilgiyi sırayla işlemesidir. Bu her defasında bir bilgi demektir. Birkaç bilgiyi aynı anda işleyip büyük resmi görebilmesi mümkün değildir.

Matematik ve sayılarla ilgili işlemlerin halledildiği yer yine beynin sol lobudur. Daha önce de belirtildiği gibi sol lob vücudun zıt tarafındaki hareketleri kontrol etmektedir. Diğer yandan sağ lob, beynin sanatla ilgili olan yaratıcı tarafıdır. Beynin sağ tarafının uzmanlık alanına giren faaliyetler ise şöyle sıralanabilir. Sözel değildir. Dili kelimeler değil, şekiller ve resimlerdir. Bilgiyi lineer olarak işlemez. Aynı anda birçok farklı bilgiyi alabilir. Detaylardan çok problemin veya resmin tamamını algılamaya yöneliktir.

Tanıdıklarınızın yüzünü hatırlamada, şekil ve resimlerle uğraşmada üstün olan sağ lobdur. Boyut ve hacimsel ilişkilerde uzmandır. Yine bu taraf beynin müzik seven tarafıdır. Müzikle ilgili kabiliyetler sağ beyin fonksiyonlarıdır. Hayal ve mecazda kastedilen anlamı ancak beynin bu yanı değerlendirebilir. Biraz önce verilen “O seni arkandan vurabilir.” cümlesinde kastedilen mananın gerçek bir bıçaklama değil, bir aldatma olacağı değerlendirmesini beynin ancak sağ lobu yapabilir.

Rüyalar, uydurulan hikaye ve masallar beynin sağ yanının faaliyetleridir. Ressamlık ve heykeltıraşlık gibi sanatsal uğraşlar yine beynin bu kısmı ile gerçekleştirilen işlerdir. Ruhani olan kısım yine sağ taraftır. İbadet ve dua faaliyetlerinin idare merkezidir. Cinsel duygular sağ lobdan idare edilmektedir. Son olarak da vücudun sol tarafını kontrol eder. Sol ayağımızı havaya kaldırdığımızda bu hareketi yapmanızı sağlayan beynin sağ tarafıdır.

Sol lop daha çok sayı ve kelimelerle ilgilenir. Geçmişle ilgilenir sağ loba göre daha katı kuralcıdır. Bu özlliğinden dolayı ertelemeye yatkındır.Çabuk haretekete geçmemizi engeller. Sağ lop yeniliklere daha açık beynimizdir. Duygular ön planda olduğu için istekleri hemen olsun ister, hayal kurma alanıdır. Sezgilere çok önem verir. Bu sezgileri süzgeçten geçirerek doğru yada yanlış olduğuna kararı  sol beyin yapar.

SOL  BEYİN

 • Vücudun sağ yanını kontrol eder.
 • Mantıklı düşünür.
 • Akılcıdır.
 • Sayılar onun alanındadır.
 • Matematiksel işlemler yapar.
 • Analiz yapar.
 • Listeleme, sıralama
 • Dili doğru kullanır.
 • Yazma alanıdır. Yazma işini sözcükler ile yapar.
 • Okuma alanıdır.
 • Detaycıdır.
 • Kelimelerle düşünür. Sol beynin anahtarı kelimelerdir.
 • Zor ve karmaşık bağlantıları zorlukla ve adım adım yerine getirir.
 • Her şeyi bir anda algılayamaz, ayrıntılarla ilgilenir.

SAĞ BEYİN

 • Vücudun sol yanını kontrol eder.
 • Bütünü görür.
 • Sentez yapar.
 • Hayâl gücü kullanır.
 • Yaratıcıdır.
 • Duygusaldır.
 • Renkler, şekiller ile öğrenir.
 • Üç boyutlu düşünür.
 • Ritim sever.
 • Müzik sever.
 • Sağ beynin anahtarı da görüntülerdir. Görüntülerle çalışır.
 • Zor ve karmaşık bağlantıları kolaylıkla kavrayabilir ve doğru tepkiler verir.
 • Bütün üzerine yoğunlaşır.
 • Birçok değişik şeyi aynı zamanda ‘hepsini’ bir bakışta işler olayları birleştirir.
 • Dili en çarpıcı, ince tanımlara ve sembollerle duyusal ayrıntılarla inceler.
 • Olumlu düşünme taraftarıdır.
Back to top of page