page-header

YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Koçluk Merkezi ekibi olarak Uluslararası Sertifikalı Yaşam Koçluğu  Eğitimindeki amacımız;  Koçluğun tüm dinamiklerini öğreterek donanımlı, yetkin, profesyonel Yaşam Koçları yetiştirmek ve tüm katılımcılarımıza kendilerinin sahip oldukları bilgi, birikim, deneyim, beceri ve uzmanlık alanlarının üzerine ek olarak vereceğimiz kapsamlı  Yaşam Koçluğu Eğitimi ile onların kişisel gelişim ve koçluk alanına profesyonel bir şekilde  geçmelerine destek olmaktır.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programının Kapsamı: Yaşam Koçluğu Sertifikasyon programı bireylerin yaşamlarının tüm alanlarına koçluk yapmayı hedefleyen kişilerin, koçluk sürecini ileri düzeyde nasıl uygulayabileceklerini ve kendi yaşamlarına da bu gelişim sürecini nasıl aktarabileceklerini uygulamalar ile deneyimleterek öğreten bir sertifikasyon programıdır.

Sertifika Yetkinlikleri:

Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi Sonunda verilen Sertifika ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından Akredite edilmiş  Yaşam Koçluğu Sertifikasıdır.

Yaşam Koçluğu Sertifika Programın Kazanımları

Koçluk; 29.06.2013 – 28692 tarihli resmi gazetede duyurularak MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından standartları belirlenmiş gözde bir meslektir.

Program sonunda Uluslararası Sertifikalı Yaşam Koçu olarak kendi işinizin sahibi olabilirsiniz.

Programı Tamamlayan Katılımcılarımız Profesyonel Yaşam Koçu Olarak

 • Bireylerin Yaşamlarına Koçluk edebilir.
 • Profesyonellerin yaşamlarına Koçluk yapabilir.
 • Kurum içi ve kurum dışı hizmet verebilir.
 • Kurumsal Koçluk Seminerleri yapabilir.
 • Kendi hayatınızı yönetebilirsiniz.

Yaşam koçluğu tüm koçluk uygulamalarının başlangıcıdır diyebiliriz. Yaşam Koçluğu hayatın her alanıyla ilgili hedefler belirlemek, değişiklik ve yenilikler yapmak, gelişmek ve değişmek için kullanılabilecek bir sistemdir.

Başlangıç aşamasında alınması gereken eğitim Yaşam Koçluğu eğitimidir. Bunun sonrasında diğer tüm koçluk uygulamaları spesifik alanlarda uzmanlaşılarak uygulanır.
Yaşam Koçluğu sertifikasyon programını tamamlayan kişiler hem kendi yaşamlarında hem de koçluk uygulaması yaptıkları bireylerin tüm yaşam alanlarında;

 • Yaşamı keşfetmeyi
 • Yaşamla hem bedensel hem  zihinsel olarak  derin uyum içinde olmayı
 • Yaşamda dinlemeyi yeniden öğrenerek psikolojik oksijen vermeyi
 • Yaşamda güçlü gözlemlerde bulunmayı
 • Yaşamda güçlü sorular sormayı
 • Yaşamı yeniden yapılandırmayı
 • Yaşamda farkındalık kazandırmayı
 • Yaşamdaki anlamları değiştirmeyi
 • Yaşam yolunda ilerlerken  cesaretlendirmeyi
 • Yaşamdaki güçlü ve geliştirilmesi gereken  yanları ortaya çıkarmayı
 • Yaşamı tüm alanlarında dengeye ve doyuma ulaştırmayı
 • Yaşamı sadeleştirmeyi
 • Yaşama kurallar ve sınırlar koymayı
 • Yaşama huzur, mutluluk ve tutku eklemeyi
 • Yaşamda beyin fırtınası yapmayı
 • Yaşamda eylem adımları oluşturmayı
 • Yaşamdan taahhütler almayı
 • Yaşamdaki değişimleri geleceğe uyarlamayı
 • Yaşamı takip etmeyi ve sürekli ileri ve derine doğru ilerleme gerçekleştirmesine ayna olmayı deneyimleyip bu yetkinlikleri kazanacaklardır.

PROGRAMDAN SEÇMELER

Keşfediş

İnsanoğlu olarak gelişebilmemizin anahtarı keşfetmek ve edilmektir. Koçlukta bireyi gelişme yolunda destekleyebilmek için önce keşfetmemiz gerekir. Bu keşfediş inanılmaz bir rahatlama ve ilerleme için kapıları açar.

İletişim

Yaşam Koçluğu sürecinin tamamında, usta koç iletişimini en üst düzeyde kurmalıdır. Koçluk dışarıdan yüzeysel bakanlara kolay bir iş olarak gelir ancak odaklanılması ve tüm becerilerinizi en üst düzeyde o koçluk anına adamanız gerekmektedir. İletişim bunlardan en önemlisidir.
Usta bir koç olarak iletişiminizin dilini danışanınızın  sürecine göre ayarlayıp bir de anlık koçluk dinamikleri ile harmanlayabildiğinizde mükemmel sonuçlar almanız içten bile değildir.

Gelecek

Koçluk herzaman için  şimdi ve gelecekle ilgilidir. Diğer terapi ve danışmanlık akımlarından en büyük farkı budur.
Koçluk bugün ile gelecek hedefler arasındaki boşluğun kapanması ile ilgilenir.

Kaynaklar

Koçluk sürecinde danışana  ihtiyaç duyduğu kaynakları bulabilmesi için öncülük ve liderlik etmeniz önemlidir.

Cesaret

Koçluk sürecinde danışanın  eyleme geçmesi yapılan çalışmanın sonucunu ve gelişimini göstermektedir.
Bu anlamda eyleme geçebilmesi için cesarete ihtiyaç duyabilir o cesareti verebilecek koçluk süreci alınacak eylemlerin kalitesini arttırmaktadır.

Destek

Usta bir yaşam koçu danışanına  vereceği desteği karşılık beklemeden yapar ve danışanının  alacağı kararlar hoşuna gitse de gitmese de onu desteklemeye devam eder.

Denge

Yaşamı yaşanabilir ve tutkulu kılan dengedir. Yaşamdaki gelişim dengenin kurulması ve bütüne doğru ilerlemelerle olur.
Danışanın  dengeye gelebilmesi için yaşamında bir takım şeylere EVET derken diğerlerine HAYIR demeye cesareti ve isteği olmalıdır. Bunu da sağlayacak olan “Usta Yaşam” koçudur.

Doyum

Danışanın  isteğine ulaştığını doyum yaşayarak anlayacak ve her doyumun getirdiği haz ile bir sonraki gelişimin filizleri kendiliğinden atılmış olacak ve bu filizlerin gelişerek büyümesini de usta koçluk sürecinin keşfetmeden başlayan ve doyuma kadar yargısız, destekleyici, meydan okuyucu, ileri ve derine iten doğası gerçekleşecektir.


Back to top of page