page-header

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

UZAKTAN EĞİTİM

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Tüm  öğrenciler  eğitim  hayatları  süresinde  pek  çok  ders  ile   aynı anda  uğraşıp,  hepsini  de  en  iyi  şekilde  yapmaya  uğraşıyor.  Ancak  ne  var  ki  çoğu  zaman   verimli olmalarını  engelleyen  bazı  faktörler  yüzünden  sonuçlar  istedikleri  kadar  iyi  olmayabiliyor.  Bunlardan  bir kısmı  kendilerinden   bir  kısmı  ise    dışarıdaki  etkenlerden  kaynaklanabiliyor.  Genelde  sebepleri  bilinse  bile, işin  çözümüne  nereden  ve  nasıl  başlanacağı  konusunda  kararsız  kalarak  eyleme  geçmeyi  erteleyebiliyorlar.  Bu  döngü   devam  ettikçe   memnuniyetsizlikler   artarak   devam   ediyor   ve   bir  süre  sonra  ipin  ucu bırakılıyor. Bunların sonucunda  da düşük performanslı öğrenciler ortaya çıkıyor. Peki yüksek  performans  gösteren  öğrencileri  farklı  kılan  nedir?  Evet  mutlaka  çeşitli  araçlar  ve bir takım uygulamalar var. İşte  “koçluk”  (coaching)  dediğimiz   yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor.

Öğrenci koçluğu öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için Koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir.

Süreç içerisinde öğrenci kendi hedeflediği noktaya odaklanır, potansiyel kaynaklarını fark eder, kendi yaşam planını yapar, vizyonunu belirler, öğrenmeyi öğrenme tekniklerini öğrenir, başarısını arttıracak yöntemleri geliştirir.

Kısaca öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur.

Öğrenci koçluğunun faydaları nelerdir.

 • Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrenmenin daha güvenilir değerlendirilmesini sağlar
 • Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
 • Pek çok zeka kullanarak öğrenme, kendine güven duygusunu geliştirir.
 • yüzyıla uygun olarak bireyleri yaşam, iş hayatı ve sürekli öğrenmeye hazırlar.
 • Tüm öğrencilere eşit öğrenme olanağı sağlar.
 • Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.
 • Eğitim programının bir parçası olarak kişisel ve sosyal gelişim sağlar.
 • Kişiye özel karakteristik özellikler (Meta Programlar) öğrenilir.
 • Dili etkili kullanma becerisi-Mesleki dil kalıpları öğrenilir.
 • Modelleme/ Kendi modelinin en iyisini oluşturulabilinir.
 • Koçluk uygulamaları pekiştirilir.
 • Geribildirimler değerlendirilir.
 • Etkili soru sorma tekniklerini öğrenilir.
 • Öğrencilerin kendi iç kaynaklarına nasıl ulaşabileceklerine dair yöntemler hakkında bilgi edinilir.
 • Motivasyon, hedef koyma, başarı teknikleri uygulanır.
 • Yeni ve Farklı “sorunlara müdahale ve yardım teknikleri” hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Duyuların insan hayatındaki önemi farkedilerek, öğrencilerin duyularını farketmeleri sağlanır.
 • Ailerin çocuklarını, çocuklarında ailelerini daha iyi anlayabilmeleri ve birbirlerinin bakış açısından bakabilmeleri ve çözümü birlikte nasıl oluşturacaklarına dair yöntemler uygulanır.
 • Öfke kontrolü ve stresle başa çıkma teknikleri öğrenilir.
 • Stres/ Sınav kaygısı ile başa çıkma teknikleri öğrenilir.
 • Rahatlama teknikleri öğrenilir.

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMINDAÖĞRENECEĞİNİZ BAZI BAŞLIKLAR :

 • TEMEL KOÇLUK BİLGİ VE BECERİLERİ
 • ÖĞRENME
 • Öğrenme Aşamaları
 • Beyin ve Zihin
 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ
 • Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi
 • Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması
 • Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri
 • Koçluğun içinde Çoklu Zeka Kullanımı
 • TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME
 • Temsil Sistemleri
 • Erişim İpuçları
 • Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı
 • ALT MODALİTELER
 • Alt Modaliteleri Belirlemek
 • Alt Modalite Karşılaştırma Analizi
 • Alt Modalitelerle Neler Başarabilirsiniz?
 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
 • TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
 • NEFES TEKNİKLERİ
 • SINAV KAYGISI NEDİR?
 • DUYGUSAL ZEKA
 • META PROGRAMLAR
 • İNSAN TİPLERİ
 • ZAMAN YÖNETİMİ


Back to top of page