page-header

NLP PRACTITIONER SERTİFİKA PROGRAMI

UZAKTAN EĞİTİM

NLP PRACTITIONER SERTİFİKA PROGRAMI

NLP bir davranış biçimidir. Bir yöntemdir. Bir teknolojidir.

Mükemmelliğin bilim ve sanatıdır: İnsan mükemmelliğini inceler.

NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Daha önce çok anlamsız gelen bu üç harf simdi beynimizde başka bir boyutta anlam ifade etmektedir. Bu sizin beyninizde de gerçekleşebilir.

Neuro: Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve beynimize yerleştiririz.

Linguistic: Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

Programming: Beynimiz, duyularımız ve iletişimimizi doğru olarak organize ettiğimizde arzuladığımız hedeflere, başarılara ve sonuçlara ulaşma kabiliyetimizi ifade etmektedir.

Nöro-Linguistik Programlama; düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. Sıradan sonuçlar ya da başarısızlıklar doğuran eylemlerimiz ile başarı ya da mükemmellik getiren eylemlerimiz arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olur. Herhangi bir insan bizim istediğimiz sonuçları üretmişse, o insanı modelleyerek, nasıl yaptığını keşfederek, aynı şekilde bizimde aynı sonuçları üretebileceğimizi, istediğimizi yapabileceğimizi gösteren bir sistemdir.

AMAÇ:

İnsanın mükemmel potansiyelini davranış biçimi olarak hayata geçirmesini sağlamak.

Bireyin, hayat alanlarında çözüm istediği noktalarda, kendi kaynakları ile çözüm geliştirmesini sağlayacak teknik ve yöntemleri sunmak, kendi üzerinde uygulatarak değişim ve dönüşüm yaratmak.

Katılımcıların, NLP’nin büyülü dünyasına yapacağımız bu yolculuk sonunda temel NLP bilgilerini almalarını ve teknikleri uygulama becerilerini kazanmalarını sağlamak.

KİMLER KATILABİLİR:

Kendini tanımak, iletişimini güçlendirmek, hayatı yapılandırmak, hayat başarısı yaratmak, içsel gücü-potansiyeli uyandırmak, hayatında değişim ve dönüşüm yaratmak isteyenler

NLP tekniği, iletişim, motivasyon, kişisel gelişim, hedef belirleme ve liderlik gibi konularda farklılaşma sağlamaktadır. Başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamak isteyen insanların değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını değiştirmeyi kolaylaştırarak kişisel hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlar.


Back to top of page