page-header

NLP MASTER SERTİFİKA PROGRAMI

UZAKTAN EĞİTİM

NLP MASTER SERTİFİKA PROGRAMI

NLP Master Practitioner Eğitimi; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle bütünleştirme seviyesidir. NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek yapılır.

Bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.

Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız.

Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

NLP Master Practitioner Programı; sizi NLP konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her modelleme sonuç odaklıdır ve başarı getirir. Kısacası; çıraklıktan ustalığa geçmiş olursunuz.

Uzmanlaşma süreci

NLP (Neuro Linguistic Programming) Master Practitioner Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. NLP Master Practitioner başkalarını nasıl değiştireceğinizi öğretir.

NLP “Başarısızlık değil, yalnızca geri bildirim vardır ” der ve sizleri NLP konusunda mükemmelleştirecek  ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.
NLP Master Pratisyen Sertifikası siz NLP’nin ileri kalıplarını öğrenirken pratisyen becerilerinizi derin bir biçimde bütünleyip geliştirecektir. Beceri düzeyiniz, sizin kusursuz bir biçimde dile, davranışlara ve tekniklere uymanızı sağlayarak incelik ve üstünlükle kendiniz ve diğerleri için değişimi başarmanızı sağlayarak önemli derecede gelişecektir.


Back to top of page