page-header

PROFESYONEL KOÇLUK DİPLOMA PROGRAMI

Siz değerli katılıcımlarımızın sağlığını önemsiyoruz.

Örgün ve Online koçluk eğitimlerimizi Etkinlik sekmesindeki takvimimizden takip edebilirsiniz.

Bizlere 0 232 421 70 35 ve info@koclukmerkezi.com mail adreslerimizden sürekli olarak ulaşabilirsiniz.

PROFESYONEL KOÇLUK DİPLOMA PROGRAMI /PKDP

PKDP, katılımcılarına profesyonel düzeyde geliştirilmiş zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşan toplamda 170 saatlik bir diploma programı sunmaktadır.

4 adet zorunlu, 2 adet seçmeli modülden oluşan eğitim programı detayları aşağıdaki gibidir.

     ZORUNLU DERSLER
MODÜL.1 Temel Koçluk Becerileri 20 saat
MODÜL.2 Yaşam Koçluğu 20 saat
MODÜL.3 Certified Coach 24 saat
MODÜL.4 İş Koçluğu 20 saat
MODÜL.5a Pratik 20 saat
MODÜL.5b Mentörlük 10 saat
      SEÇMELİ DERSLER
MODÜL.6 Öğrenci Koçluğu 30 saat
MODÜL.7 NLP Practitioner 20 saat
MODÜL.8 Kuantum Starter 20 saat
MODÜL.9 Satış Koçluğu 20 saat

                       Programın İşleyişi :

MODÜL.1.TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

AMAÇ: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.

KAZANIM: Modül.1.Temel Koçluk Becerileri derslerini bitiren bir katılımcı, koçluğa giriş yapmak için ICF’in belirlediği etik kuralları öğrenmiş olup,  gerekli olan temel becerileri edinmiş olur.

İŞLEYİŞ : TKB, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM:

Süre Ders İçerikleri
1.GÜN / 8 SAAT  

A-              1. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

1.           KOÇLUĞUN TARİHİ

2.           KOÇLUK NEDİR?

2.1.      Koç Kimdir?

2.2.      Koçların Sorumlulukları Nelerdir?

2.3.      Koçluk Felsefesi Nedir?

2.4.      Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

2.5.      Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?

2.6.      Koçun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?

2.7.      Koçluk Ne Değildir?

3.      TEMEL KOÇLUK İLKELERİ

4.      ICF KOÇLUĞU

4.1.      ICF Koçluk Etik Davranışları

4.2.      Koçlukta ICF Felsefesi

4.3.      Etik Davranışlarda ICF Standartları

4.4.      Etik Konusunda ICF Yemini

B-        2. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

1.           GELENEKSEL ÖĞRENME SEVİYELERİ

2.           BEYİN VE ZİHİN

2.1.      Beynin Yapısı

2.2.      Sağ ve Sol Beyin

2.3.      Zihnimiz Nasıl Çalışıyor?

2.4.      Bilinçli Zihin

2.5.      Bilinçdışı Zihin

2.6.      İki Zihnin Özellikleri

3.           MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

3.1.      6 Temel İnsan İhtiyacı

 

2. GÜN / 8 SAAT 4.           MANTIK SEVİYELERİ İLE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.1.      Mantıksal Algı Boyutları

4.2.      Mantık Seviyeleri

5.           KOÇLUK SANATI / TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

5.1.      Uyum Sağlama ve İlişki Kurma Aşaması

5.2.      Etkili İletişim Becerisi

5.3.      Etkili Dinleme Becerisi

5.3.1.         Dinleme Türleri

5.3.2.         Empatik Dinleme ( Usta Koçların Dinleme Modeli )

5.4.      Koçluk Sezgilerini Geliştirme Becerisi

5.5.      Soru Sorma Becerisi

5.5.1           Kapalı Uçlu Sorular

5.5.2           Açık Uçlu Sorular

5.5.3           Koçlukta Güçlü Sorular

5.5.4        Koçlukta Kullanılan Güçlü Soru Örnekleri

5.5.5           Üst Düzey Koçluk Soruları

5.5.6        Mantık Seviyeleri Soruları

5.6        Geri Bildirim Verme Becerisi

5.6.1      Sandwich Metodu

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT TKB Video Dersleri İzleme

 

MODÜL.2.YAŞAM KOÇLUĞU

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler. 2.Modül olan Yaşam Koçluğunun amacı,katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

KAZANIM: 2.Modülü bitiren katılımcılar, Yaşam Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : TKB, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM:

Süre Ders İçerikleri
1.GÜN / 8 SAAT
 1. Giriş ve oryantasyon
 2. Niçin yaşam koçu olmak istiyorsunuz?
 3. Yaşam koçluğunun temelleri
 4. Koçluk ilkeleri
 5. Yaşam koçluğunu öğrenme
 6. Bireyleri yargılamadan koçluk yapma
 7. Yaşam koçluğuna geçiş

7.1.Koçluk biçimi

7.2 Koçluk ortamı

7.2.1 Mahremiyet

7.2.2 Güven

7.2.3 Doğruyu söylemek

7.2.4 Açıklık ve genişlik

7.3 Başlarken

7.3.1 Güven kazanma

7.3.2 Koçluk seansında danışanın beklentilerinin yönetilmesi

7.3.3 Gizlilik

 

2. GÜN / 8 SAAT

 1. . Yaşam koçluğu modeli

8.1 Sezgisellik

8.2 Merak

 1. . Yaşam koçluğu sanatı

9.1Hedefler değerler ve inançlar

9.2 Hedefin arkasındaki değerin ortaya çıkarılması, özdeğer koçluğu

9.3 Özdeğer süreci

9.4 Eylem adımları

 

 1. . Yaşam koçluğunda tgrow modeli

10.1 T – topic – konu

10.2 G – goal – hedef

10.2.1 Smart yöntemi

10.3 R – reality – gerçeklik

10.4 O – options – seçenekler

10.5 W – way forward – harekete geçme ve sonuçlandırma

 1. Koçluk süreci ve yapısı

11.1 Birinci aşama : koçluk çerçevesini kurmak

11.2 İkinci aşama : hedeflerle çalışma

11.3 Üçüncü aşama : gözden geçirme / geri bildirim

11.4 Dördüncü aşama : sonuçlandırma

 1. . Başarılı bir koçun güven esaslı çalışma yaparken dikkat etmesi gerekenler

12.1 Sözlerin eşleşmesi

12.2 Düşüncelerin eşleşmesi

 1. . İlk koçluk seansı
 2. Koçlar için tuzaklar

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT Yaşam Koçluğu video dersleri izleme

 

MODÜL.3.CERTİFİED COACH / A’dan Z’ye Koçluk

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler.

KAZANIM: 1. ve 3.Modülü bitiren katılımcılar, Certified Coach sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : CC, 3 günde toplam 20 ders saati teorik ders ve 4 saat video dersleri içermektedir.

 

 

PROGRAM:

SÜRE DERS İÇERİKLERİ
1.GÜN / 8 SAAT A.KOAKTİF KOÇLUK

1.Koaktif koçluğun temelleri

2.Koaktif koçluk modeli

2.1 Doyum

2.2 Denge

2.3 Süreç

3.Koaktif Koçluk İlişkisi

4. Koaktif koçluk ortamı

5.Koaktif koçlukta tasarlanmış işbirliği

6.Koaktif koçluk modelinde koçun rolü

7.Koaktif koçluk biçimi

8.Koaktif koçluğa başlarken

9.Koaktif koçluğun temel özellikleri

 

B.CERTİFİED KOÇLUK SÜRECİ

1. Başlangıç ve keşfetme aşaması

1.1Zihinsel hazırlık

1.2Seans kurgulama

1.3 Uyum&Ahenk

1.4Dinleme

1.4.1Empatik iletişim ilkeleri

1.4.2Karakter ve iletişim

1.4.3Empatiyle dinlemek

1.4.4Koç dinliyor

2.Doyum Ve Değişim Aşaması

2.1Güçlü gözlemler

2.1.1 Güçlü gözlem yapmaya hazırlanmak

2.1.2 Güçlü gözlemlerin özellikleri

2.1.3 Güçlü gözlemler yapmak üzerine çalışmak

2.2 Güçlü Sorular

2.2.1Güçlü soruyu sormak

2.2.2 Güçlü soruyu sormaya hazırlanmak

2.2.3 Güçlü soruların özellikleri

2.2.4 Soru sorma sanatında ustalaşmak

2.3 Yapılandırma süreci

2.4 Güçlü Ricalar

2.4.1 Güçlü ricaların özellikleri

2.4.2 Güçlü ricalar üzerinde çalışmak

3. Denge Ve Gelişim Aşaması

3.1 Gelişim süreci

3.2 Sadeleştirme süreci

3.3 Denge süreci

3.4 Huzur,sağlık ve tutku

 

2.GÜN / 8 SAAT   4.İleri Taşıma Aşaması

4.1 Taahhütler ve ricalar

4.2 Eylem adımları

4.2.1 Hedefler

4.2.2 Planlar

4.3 Seans değerlendirme ve geleceğe uyarlama

4.4 Takip süreci

 

C. KOAKTİF KOÇLUKTA MÜŞTERİNİN SÜRECİ

1. Sürecin görünümü

2.Koç ve süreç

3.Süreç koçluğu

4.Müşterinin süreci

 

D. İLERİ DÜZEY KOAKTİF KOÇLUK BECERİLERİ

1.Beceriler

1.1 Olan bitene tercüman olma

1.2 Netleştirme

1.3 Dıştan görünüm

1.4 Benzetme

1.5 Takdir Etme

1.6 Sezgisel Olma

2. Kendini Yönetme

3.İleriye ve derine

4. Güçlü bir koçun özellikleri

 

 

3.GÜN / 4 SAAT E.KONULARINA GÖRE CERTIFIED KOÇLUK UYGULAMALARI

1. Değişime koçluk

2.Dengeye koçluk

3.Doyuma koçluk

4.Değerlere koçluk

5.Sınırlayıcı inançlara koçluk

6.Huzura koçluk

7.Tutkuya koçluk

8.Mutluluğa koçluk

9.Sadeliğe koçluk

10.Performans (sporcu) koçluğu

11.Ekip koçluğu

12.Grup koçluğu

13.Başlıca koçluk biçimleri

13.1 Yüz yüze

13.2 Telefonda

13.3 İnternet Üzerinden (skype, bilgisayar, webex…)

14. Kuşaklara genel bakış

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT CC ders videoları izleme

 

MODÜL.4.İŞ KOÇLUĞU / Master Certified Coach

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler.

KAZANIM: 1. ve 4.Modülü bitiren katılımcılar, Master Certified Coach sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : MCC, 3 günde toplam 20 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders içerir.

PROGRAM:

SAAT DERS İÇERİKLERİ
1.GÜN / 8 SAAT
2.GÜN / 8 SAAT
3.GÜN / 4 SAAT
EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT

 

 

 

MODÜL.5.A. PRATİK-UYGULAMA

AMAÇ: İlk 4 modülü tamamlayan adayların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 20 adet seans deneyimi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu seansları ek’te yer alan ‘Seans Değerlendirme Formu’ ile belgelendirmeleri istenir.

KAZANIM: Bu modülü bitiren katılımcılar seans tecrübesi konusunda yeterliliğe ulaşmış sayılır.

 

MODÜL.5.B. MENTÖRLÜK

AMAÇ:

KAZANIM:

 

 

MODÜL.6.ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

AMAÇ: Bu modülün ön şartı 1. modül olan temel koçluk becerilerini bitirmiş olmaktır. 5-17 yaş arası okuyan bireylere (öğrencilere) koçluk yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi  kazandırmayı hedefler.

 

KAZANIM :  Bu modülü tamamlayan katılımcılar, Öğrenci Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : 24 saat teorik ders ve 6 saat uygulama dersi içermektedir.

PROGRAM:

SAAT DERS İÇERİKLERİ
1.GÜN / 8 SAAT
 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?
  1. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AİLE’YE NE SAĞLAR?
  2. NEDEN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ
 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU KARİYERİNE GEÇİŞTE ÖĞRENMEMİZ GEREKEN TEMEL BİLGİLER
 1. ÖĞRENME
  1. Öğrenme Aşamaları
  2. Öğrenme Bölgesi
  3. Öğrenme Merkezi olan Beynimizi Tanıyalım
  4. Beynimizin Sol ve Sağ Taraflarının İşlevleri
 2. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ
  1. Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi
  2. Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
  3. Çoklu Zekalar
   1. Sözsel – Dilsel Zeka
   2. Mantıksal – Matematiksel Zeka
   3. Görsel – Mekansal Zeka
   4. Bedensel – Kinestetik Zeka
   5. Müziksel – Ritmik Zeka
   6. Kişiler Arası – Sosyal Zeka
   7. Kişisel – İçsel Zeka
   8. Doğacı – Varoluşçu Zeka
  4. Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması
  5. Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri
  6. Koçluğun İçinde Çoklu Zeka Kullanımı

 

 1. TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME
  1. Temsil Sistemleri
  2. Göz Hareketleri
  3. Temsil Sistemi Seçimi
  4. Erişim İpuçları
  5. Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı
   1. Gösterişçiler : GİK ( Görsel-İşitsel-Kinestetik )
   2. Kahinler : GKİ ( Görsel-Kinestetik-İşitsel )
   3. Sözlerle Dans Edenler: İGK ( İşitsel-Görsel-Kinestetik )
   4. Grup Liderleri : İKG ( İşitsel- Kinestetik-Görsel )
   5. Gezinen Meraklılar : KGİ ( Kinestetik-Görsel-İşitsel )
   6. Kıpır Kıpır Edenler : KIG ( Kinestetik-İşitsel-Görsel )

 

2.GÜN / 8 SAAT
 1. ALT MODALİTELER
 2. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
  1. Çalışma Yerimiz Nasıl Olmalı
  2. Çalışmaya Başlamak ve Devam Ettirmek
  3. Verimli Ders Çalışma Yolları
  4. Etkili Ders Çalışma Teknikleri
  5. Etkili Dinleme Alışkanlıkları
  6. Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler
  7. Planlı ve Programlı Çalışmanın Önemi
  8. Ders Çalışma ( Tekrar ) Programı
 3. TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
 4. NEFES TEKNİKLERİ
 5. SINAV KAYGISI NEDİR?
 6. DUYGUSAL ZEKA
  1. Başarı ve İlişkilerde Duygusal Zekanın Rolü
  2. Zekâ Nedir?
  3. EQ Kavramı
  4. IQ ile EQ Arasındaki Farklar
  5. Duygusal Zekanızı Geliştirmek İçin Yapabilecekleriniz
  6. Çocuklarda Duygusal Zeka
  7. Okullarda Duygusal Zeka
  8. Evlilikte Duygusal Zeka

 

3.GÜN / 8 SAAT
 1. META PROGRAMLAR
  1. Hazza yönelenler – Acıdan kaçınanlar
  2. İç Referanslılar – Dış referanslılar
  3. Benzer (Ortak nokta) odaklılar – Fark odaklılar
  4. Çoğulcu Odaklı – Tekli Odaklı
  5. Tek Çalışmayı Sevenler- Grupla Çalışmayı Sevenler
  6. Tecrübe Odaklı-Fırsat Odaklı
 2. İNSAN TİPLERİ      
  1. 16 Tip Hakkında Kısa Tanımlar
  2. MBTI – Tip Davranışları
  3. MBTI – 16 Tip İşyeri Tercihleri
 3. ZAMAN YÖNETİMİ
  1. Zaman Yönetimi Tablosu
  2. Zaman Kaynağının  Organizasyonu İçin Koçluk
  3. Güçlü Sorular İle Zaman yönetimi
  4. Mantık Seviyeleri  İle  Zaman Odağı
  5. Değerler Listesi
 4. TRANSAKSİYONAL ANALİZ
  1. Temel Kavramlar
  2. Benlik Durumları
  3. Transactions ( Mesaj Alış-Verişi )
  4. Etkileşimler ( Karşılıklı Mesajlaşma )
  5. Üç Temel Etkileşim Tipi
   1. Tamamlayıcı (Paralel) Etkileşimler
   2. Çapraz Etkileşimler
   3. Gizli (Altyazı) Etkileşimler

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL.7.QUANTUM STARTER

AMAÇ:

KAZANIM: Bu odülü başarıyla tamamlayan adaylar Quantum Activist sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : QS, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM: 

SÜRE DERS İÇERİĞİ
1.GÜN / 8 SAAT
 1. Giriş ve oryantasyon
 2. Olasılıklar sahası
 3. Kuantum dünyasına giriş
 4. Evrenin Oluşumu
 5. Big Bang
 6. Kuantum tarihi
 7. Kuantum fiziğinin öyküsü
 8. Enerji
 9. Çift yarık deneyi
 10. Schrödingeri’in kedisi deneyi
 11. Atom-Atomun iç yapısı ve tarihi
 12. Atomun yapısal özellikleri
 13. Atom altı parçacıklar
 14. Atomun iç yapısı ve çekirdek
2.GÜN / 8 SAAT
 1. Kuantum sıçraması nedir?
 2. Evren ve biz
 3. Heiserberg Belirsizlik ilkesi
 4. Zihnimizi tanıyalım
 5. Sağ-sol beyin lobları
 6. Zihin frekansları
 7. Zihin dalgaları
 8. Zihnimizin koşullar üzerine etkisi
 9. Zihnimizin sağlığımız üzerine etkisi
 10. Zihnimizin hedeflerimiz üzerine etkisi

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT QS video dersleri izleme

 

 

MODÜL.9. SATIŞ KOÇLUĞU /

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler.

KAZANIM: 1. ve 9.Modülü bitiren katılımcılar, Sales Coaching sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : SC, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat sahada koçluk uygulama çalışmasını içerir.Uygulama seansları ekte verilen uygulama formu ile belgelendirilmelidir.

 

 

 

 

PROGRAM : 

 

 

 

SÜRE DERS İÇERİĞİ
1.GÜN / 8 SAAT Bölüm.1.

A. Satış Nedir?

 1. Mantık
 2. Bilgi
 3. Duygusal Bağlantı
 4. Dil Karizma
 5. Güven

B. Satış meslek değil, beceridir.

C. Satışın 4 adımı-DİİK

 1. Dikkat
 2. İlgi
 3. İstek
 4. Kapanış

Bölüm.2.

 1. Satışta Ustalık
 2. Duygu temelli satış
 3. Kazan kazan
 4. Satışta reddedilme
 5. Satış İletişimi
 6. Satışta verilen mesajlar
 7. Satışın psikolojik kuralları
 1. Uyum
 2. Uyum yakalama önerileri

 

2.GÜN / 8 SAAT   8.Satışın İçinde NLP

9.Satışta temsil sistemi kullanımı / Gizli satış

10.Satışın Flört Dönemi

11.Satışta delta planı

12. Söz mühendisliği

13.Satışta hipnotik dil kullanımı

14.Satışta zirveye ulaşma yolları

15.İnsanlarla iş yapmanın sırrı

16.İtirazlar ve satış kapama

 

Bölüm.3.

1.Sahada koçluk

2.Saha koçluğunda başarı faktörleri

3.Saha koçluğunda danışanın süreçleri

 1. Öğrenme
 2. Hedef belirleme
 3. Eyleme geçme
 4. Profesyonel destek
 5. Pozitif motivasyon
 6. Geribildirim
 7. Hesap verebilirlik

4. Saha koçluğunda eylem planlaması

 

UYGULAMA / 4 SAAT Sahada Koçluk Seans Uygulaması


  Back to top of page