page-header

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Koçluk Merkezi ekibi olarak Öğrenci Koçluğu Sertifikasyon Programımızdaki Amacımız;

Koçluk Merkezi ekibi olarak Uluslararası Sertifikalı Öğrenci Koçluğu  Eğitimindeki Amacımız;  Öğrenci Koçluğunun tüm dinamiklerini öğreterek öğrenim hayatının içinde bulunan, sınavlara hazırlanan ya da okul sürecinde potansiyellerini en üst seviyede kullanmak isteyen öğrencilere öğrenme, hatırlama, anlama, algılama, sorun çözme ve hedefleri doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştirmek ve hedefe yönelik çalışmalar  yaptırmak isteyen profesyonel Öğrenci Koçları yetiştirmektir.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Kapsamı:

Sertifika Yetkinlikleri:

Programı tamamlayan katılımcılarımız 40 seanslık Koçluk uygulamalarını yaptıktan sonra ICF’den CCE onaylı 60 saatlik Koçluk Sertifikasına sahip olmaktadırlar.

Öğrenci Koçu Olanlar

 • Öğrencilerin yaşamlarına koçluk edebilirler.
 • Okullarda yada eğitim kurumlarında seminerler verebilirler.

 

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Kapsamı

Öğrenci Koçluğu Sertifikasyon Programı, öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için Öğrenci Koçu ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidir.
Süreç içerisinde öğrenci kendi hedeflediği noktaya odaklanır, potansiyel kaynaklarını fark eder, kendi yaşam planını yapar, vizyonunu belirler, öğrenmeyi öğrenme tekniklerini öğrenir, başarısını arttıracak yöntemleri geliştirir.
Kısaca öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur.
Öğrenci koçu sınavlara hazırlanan ya da okul sürecinde potansiyellerini en üst seviyede kullanmak isteyen öğrencilerin öğrenme, hatırlama, anlama, algılama, sorun çözme ve hedefleri doğrultusunda hareket etme becerilerini geliştiren ve hedefe yönelik çalışmalar  yapılan bir koçluk sürecidir.
Öğrenci Koçluğu, öğrencinin gerçek kendini tanımasını sağlayıp, öğrenme teknikleri, hedef belirleme teknikleri, okuma teknikleri ve başka diğer tespit ve uygulama teknikleriyle, öğrencinin öğretime uyumlanmasını ve yolunu en baştan doğru yürümesini sağlar.
Öğrenci koçluğu sürecinde, öğrencinin hedef tespit etmesi, hedefine varacak kaynaklara sahip olması ve bu hedef için en uygun eylem planlarının nasıl hayata geçirileceği ile ilgili çalışılmasıdır.
Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır.
Öğrenci koçluğu öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için öğrenci koçu ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim ve değişim sürecidir. Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi bulunduğu noktadan, istediği, arzuladığı noktaya taşımaktır.
Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programın Kazanımları

Sınavlara hazırlık, özellikle Ünüversite’ye hazırlık süreci programlanarak yürütülmesi gerekli bir süreçtir. Sınavlara hazırlanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir, öğrenci stres, korku ve endişe duygularıyla var olan bilgisine sınav esnasında ulaşamayabilir. Bu nedenle her öğrencinin sınava duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan hazırlanması ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan, yapamayacağım, başarısızım, yetersizim gibi olumsuz inanç sistemlerinden  kurtulması   gereklidir.
Koç ile  sınava hazırlanan öğrencinin (EQ)Duygusal Zeka’sı yükselecek var olan IQ’sunu en üst performansta kullanabilecektir. Öğrenci  Koç’luğunun öğrencileri sınavlara hazırlamada hedeflediği amacı  budur.
Öğrenci koçluğu eğitiminde temel koçluk bilgi ve becerilerini kullanarak öğrenmeyi nasıl öğretmemiz gerektiği konusunda eğitim alıyorsunuz.
Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir.

Öğrenci Koçluğu sertifikasyon programını tamamlayan kişiler öğrenci koçluğu uygulaması ile;

 • Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrenmenin daha güvenilir değerlendirilmesini sağlar
 • Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
 • Pek çok zeka kullanarak öğrenme, kendine güven duygusunu geliştirir.
 • 21. yüzyıla uygun olarak bireyleri yaşam, iş hayatı ve sürekli öğrenmeye hazırlar.
 • Tüm öğrencilere eşit öğrenme olanağı sağlar.
 • Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.
 • Eğitim programının bir parçası olarak kişisel ve sosyal gelişim sağlar.
 • Kişiye özel karakteristik özellikler (Meta Programlar ) öğrenilir.
 • Dili etkili kullanma becerisi-Mesleki dil kalıpları öğrenilir.
 • Modelleme/ Kendi modelinin en iyisini oluşturabilinir.
 • Koçluk uygulamalarını pekiştirilir.
 • Geribildirimler değerlendirilir.
 • Etkili soru sorma tekniklerini öğrenilir.
 • Öğrencilerin kendi iç kaynaklarına nasıl ulaşabileceklerine dair yöntemler hakkında bilgi edinilir.
 • Motivasyon, hedef koyma, başarı teknikleri uygulanır.
 • Yeni ve Farklı “sorunlara müdahale ve yardım teknikleri” hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Duyuların insan hayatındaki önemini farketmek ve öğrencilerin duyularını farketmeleri sağlanır.
 • Ailerin çocuklarını, çocuklarında ailelerini daha iyi anlayabilmeleri ve birbirlerinin bakış açısından bakabilmeleri ve çözümü birlikte nasıl oluşturacaklarına dair yöntemler uygukanır.
 • Öfke kontrolü ve stresle başa çıkma teknikleri öğrenilir.
 • Stres/ Sınav kaygısı ile başa çıkma tekniklerini  öğretir.
 • Rahatlama teknikleri öğrenilir.

ÖĞRENCİ KOÇU EĞİTİMİNDEN SEÇMELER

İletişim

İletişim kurduğumuz her öğrenci , kendi içinde tam ve bütündür. Öğrenci ile empatik iletişim kurma ve ona psikolojik oksijen verebilme öğrenci koçluğu eğitimindeki en önemli konulardan biridir bizim için.

Öğrenmeyi Öğrenme

Ortalama 16-17 yıl arasında bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bize dersler ile ilgili hemen her şey öğretildi. Ancak ne yazık ki çok önemli bir şey hiç öğretilmedi. Bizler “Öğrenmeyi Öğrenmedik”. Zihnimiz nasıl çalışır, dışarıdaki bilgiler hafızamıza nasıl yerleşir, nasıl odaklanırız, okuma en etkin nasıl olmalı ve benze şeyler ne yazık ki öğretilmedi.
Her öğrencinin farklı öğrenme, anlama, hatırlama, çözüm bulma ve sonuca ulaşma yöntemleri vardır. Öğrenci koçluğu eğitiminde temel koçluk bilgi ve becerilerini kullanarak öğrenmeyi nasıl öğretmemiz gerektiği konusunda eğitim alıyorsunuz.

Motivasyon

Motivasyon yönünü belirleme, Derindeki motivasyonu ile hedeflerini birleştirebilme

Mentörlük

Sürekli fikir veren abi’den profesyonel model olan abi/abla geçiş. Öğrenmenin bedellerini ( hataları ) minimum seviyede tutabilmek için mentörlük yapmak. Önce inanmak ve sonra inandırmak süreci. Mentoring sürecinde geleceğin Işığını göremiyorsan sen yarat modeli

Takip

Öğrencinin günlük yaşadığı tüm süreci takip etmek. Aileyi bütüne hizmet bağlamında takip etmek. Okul ve dershane takibi ( Veli toplantıları, sınav değerlendirmeleri ). Günlük, haftalık planlamalar yaparak takibini gerçekleştirmek.

Verimli Ders Çalışma Tekniklerini Öğrenme

Test Çözme Teknikleri

Nefes Teknikleri

Sınav Kaygısı

Zaman Yönetimi

Öğrenci Koçu Sertifika
Programı İçin İze Ulaşın


Back to top of page