page-header

NLP PRACTİTİONER SERTİFİKA PROGRAMI

NLP PRACTİTİONER SERTİFİKA PROGRAMI

Yeni yüzyılın değişim aracı olan Neuro Linguistic Programming ile olabilenlerle olamayanlar arasındaki farkları minumuma  indirgemek ve her isteyene istediği hayatı yaşamasını sağlatacak  sihirli NLP uygulayıcıları / Practitioner ları yetiştirmek.
NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü bireylerin ve kurumların başarılı sonuçlara nasıl vardığını inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle onlar da aynı güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme “modelleme” adı verilir. Bu eğitim sonunda katılımcıların yaşamlarında mükemmel olmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Yaşam alanlarımızda kontrolümüz de olanları kontrol edebilmek, iş ve özel yaşam planlarımıza uygun eylem adımları gerçekleştirmek.
Stresle baş edebilir, zaman planı yapabilir ve kendini yönetebilir bir insan olma halini davranışa dönüştürebilmek
İnsanın mükemmel potansiyelini davranış biçimi olarak hayata geçirmesini sağlamak
Bireyin, hayat alanlarında çözüm istediği noktalarda, kendi kaynakları ile çözüm geliştirmesini sağlayacak teknik ve yöntemleri sunmak, kendi üzerinde uygulatarak değişim ve dönüşüm yaratmak.

NLP Practitioner Sertifika Programının Kapsamı

NLP Practitioner eğitiminde NLP’ nin felsefesi, bakış açısı, değişim modelleri ve tekniklerinin öğretildiği SERTİFİKA PROGRAMI’dır.

kocluk merkezi gorsel 13 900x0 1

NLP Practitioner Sertifika Programın Kazanımları

Başarılı bir iletişimci olacaksınız.
Güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurabiliceksiniz.
Olaylara bakış açınızı değiştirebileceksiniz.
Her alanda hedeflere kolayca ulaşacaksınız.
İstenmeyen inançlarınızı değiştireceksiniz.
Fobilerinizden kurtulacaksınız.
Özgüveninizi arttıracaksınız.
İkna tekniklerini öğrenecek ve bunu meslek hayatınızda kullanacaksınız.
Zihninizi etkin kılmayı, verimli olmayı enerjinizi yükseltmeyi öğreneceksiniz.
Başarı ve motivasyonu öğrenip hayatıza geçireceksiniz.
Evet bu eğitimde, NLP nin varsayımlarını, dil kalıplarını, iletişim modellerini, temsil sistemlerini öğreneceksiniz. NLP’nin büyülü dünyasına yapacağımız bu yolculuk sonunda temel NLP bilgilerini alacak ve teknikleri öncelikle kendi üzerinizde daha sonra danışanlarınız üzerinde uygulayabilir durumda olacaksınız.

Sertifika Yetkinlikleri

  • Kendi yaşamlarında NLP’ yi kullanabilirler.
  • Davranış değişimleri için NLP tekniklerini kullanabilirler.
  • Basit düzeyde NLP ile danışmanlık yapabilirler

kocluk merkezi gorsel 20 900x0 1

PROGRAMDAN SEÇMELER

İstekler / Hedefler

NLP bağlamında isteklerle güçlü hedefler arasında büyük farklar vardır. İstek belli belirsiz gelecekte bir şeyin bir şekilde bir şeylerle olmasıdır. Ancak Hedef zamanı belli, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ve şimdiki zamanda ifade edilerek geleceğe uyarlanarak yaratılır ve nedenleri bellidir.

Nasıl

NLP nasıl sorunu sorarak büyük fark yaratmıştır. NLP’ den önce kişisel gelişimde ne yapmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme vardı. Motive olmak istiyorum ama nasıl? Daha fazla para kazanmak istiyorum ama nasıl? daha çok mutlu olmak istiyorum ama nasıl? İstemediğim alışkanlıklardan kurtulmak istiyorum ama nasıl? İşte NLP’ nin sonuç alınabilecek en büyük farkı bu nasılları harika yöntemlerle çözerek sonuca ulaştırabilmesidir.

Sonuç

NLP danışanın istediği sonuca ulaşabilmesi için ne işe yarıyorsa kullan der! Yani teknik veya yöntemden ziyade bireye özgü o ana ve sürece göre verilen çözümün işe yarayıp yaramadığı önemlidir.

Değişim

NLP değişimi getirir. Aslında değişen kişinin kendisi değiş olaylara ve durumlara verdiği tepkilerdir.

Teknik

NLP tekniklerle çalışır. Her davranışın bir yapısı olduğunu ( duygu, deneyim, filtreler,  düşünceler ve alt modeliteleri ) ön varsayar ve bu yapının öğrenilebilir, değiştirilebilir ve  modellenebilerek diğerlerine aktarılabileceğini kanıtlayan tekniklerden oluşur.

Duygu / Davranış

NLP duygu ve davranış ikilisine çok önem verir. Özünde davranışsal ekolden çok beslenen NLP bu bağlamda davranış değişiminde çok güçlüdür.

Modelleme

NLP’ nin çıkışı modellemeye dayanır. NLP’ nin yaratıcıları Richard ile John,  ilk olarak Geştalt terapisinin kurucusu Fritz Perls in dil kalıplarını ve terapi tarzını modelleyerek aynı sonuçları almaya başlamışlardır. Ardından bu modelleri genelleyerek istedikleri hayatı yaşayan insanlarla diğerleri arasındaki farkları iyi yapanların neyi nasıl yaptıklarını mercek altına alarak diğerlerine aktarabilmenin yollarını bulmuşlardır. Böylece NLP doğmuştur.

Başarı Modelleri

NLP’ de başarısızlık diye bir kavram yoktur. Her deneyimden bir şeyler öğrenilir anlayışında olan NLP “Eğer bir kişi yapabiliyorsa sen de yapabilirsin” der. “Hep aynı durumda aynı şeyi yapıp farklı şeylerin olmasını beklemekle olmaz , farklı şeyler yapmaya başlaman gerekir” der.

Doğal

NLP doğaldır. İnsanın doğasındaki mükemmelliği kullanır. Deneyimlerimizi nasıl yarattığımız bakar ve bu modelin işleyiş şekline göre mekanik bir yaklaşımla bizi üzen veya sevindiren olayların tamamen bizim kendi yarattığımız gerçeklikler olmasından yola çıkarak değişimi aslında gerçeklik üstünde değil onu temsil etme şeklinde gerçekleştirdiğimizi ön varsayar.

İçeriksiz

NLP içeriksiiz çalışır. Danışanlarınız yaşadıkları sorunların içeriklerini sizinle paylaşmak zorunda kalmaz. NLP içeriğe değil onun bizim mekanizmamızda yarattığı etkiye ve onu temsil etme şekli ile ilgilenir.

Kalıcı

NLP’ nin yarattığı değişimler kalıcıdır. O gün kü tüm yapılan değişim çalışmaları bilinçdışında tamamlanır. Hatta danışanlar birçok değişimin  gerçekleştikten bir süre sonra farkına varır.


    Back to top of page