page-header

Yaşam Koçu

KOÇLUK ALARAK KOÇLUĞU ÖĞRENİN

Koçluğu öğrenmenin en iyi yollarından biri de koçluk hizmeti almaktır.  Siz de seans alınca danışan olmanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlarsınız. Neyin işe yaradığını neyin işe yaramadığını görürsünüz, doğruyu, yanlışı fark edersiniz. Bazen beklediğiniz gibi olmayabilir.  Örneğin, Danışan olarak suskunluk harika gibi gelirken koç olarak suskunluk rahatsız edici olabilir.  Koçluk yapmadan önce koçluk almakta yarar vardır. Hem koçluk öğrenirken bakarsınız kendiniz için yeni kazanımlar, yeni hedefler keşfedersiniz.

NASIL YAŞAM KOÇU OLUNUR?

Yaşam  koçu, yaşamınızda ulaşmak istediğiniz hedeflerinize giden yolda  size yol arkadaşı olur.

Önünüze çıkan engelleri aşmak için sizi cesaretlendirir. Yaşam Koçunuz, iş –özel yaşam dengenizi kurmanıza yardım eder. Yaşam Koçunuz,  yaşamınızı bulunduğu  yerden alıp gitmek istediğiniz yere götürmenize, olmak istediğiniz ‘’SİZİ’’, yaşamak istediğiniz ‘’hayatı’’ yaratmanıza destek olur.

Yaşam koçu düşlerinizi ayaklandırır.

Yaşam koçluğu bir dizi tekniklerden ve becerilerden daha fazla bir şeydir.  Yaşam koçluğu kim olduğunuzla ilgilidir. Belirli bir ilişki içindeki bir davranışınızdaki kim olduğunuzdur. Koçluk becerilerinizden, yeteneklerinizden daha çok  kişiliğinize dayanır.  Kim olduğunuzla koçluk yaparsınız. Bir takım koçluk becerileri öğrenseniz bile bunları kendi içinizde özümsemeniz gerekir.

Yaşam koçluğu eğitiminde yalnızca kendi hedeflerinizi oluşturmakla  kalmayıp başkalarının da hedeflerini oluşturmasına da  yardım edersiniz.  Koçluk, koçluk yapmaktan çok ‘koç olmakla’ ilgilidir. Birçok koçluk becerileri edinmiş olmanıza karşın hala etkin koçluk yapamayabilirsiniz.

Yaşam sürekli olarak bize mesajlar  ve bilgiler sunar.  Biz mesajları dinlemediğimizde bunlar dersler olur.  Derslerden öğrenmediğimizde bunlar problemler olurlar. Problemlerin kaynağını bulamadığımızda  bunlar krizler olurlar. Krizler çözülmediğinde  hayatımızda kaoslar yaratırlar.

Büyük koçlar mesajlar ve bilgiler seviyesinde yaşarlar, bunların problemlere, krizlere, kaoslara dönüşmesini beklemeden. Aynı zamanda müşterilerinin de aynı seviyede yaşamalarına yardım ederler.

Biz, yaşam sürecinizi mesaj sürecinde tutmanızı öneriyoruz.  Bu yaşamı ve yaşam koçluğunu daha etkin kılar.  Biz, koçlara problemler, krizler, kaoslar seviyesinde koçluk yapmaktan kaçınmalarını; kendi içsel kimliklerinin farkındalığını uyandırmalarını;  kişisel / profesyonel amaç ve vizyonlarını keşfetmelerini ; koçluk becerilerini güçlendirmelerini  ve bunları müşterilerinin  başarıları ve refahı için kanalize edebilmelerini öneriyoruz.

İnsanların çoğu yaşamlarında olan şeyleri kendilerinin nasıl yarattığının farkında değillerdir.  

Bu eğitim, yalnızca etkin bir koç olmayı öğretmez, aynı zamanda gerekli olan içsel ve dışsal değişimleri gerçekleştirmeniz için sizi güçlendirir.

Back to top of page