page-header

KUANTUM YAŞAM KOÇLUĞU

KUANTUM YAŞAM KOÇLUĞU

*Kuantum koçlarına göre evren bir olasılıklar okyanusudur. Ve bu olasılıklar okyanusunun içinde dünya en güçlü olasılıklardan biridir. Çünkü onu üç temsil sistemimizle birden rahatlıkla algılayabilmekteyiz. Dünya nasıl bakarsanız öyle görebileceğiniz bir network (tür). Bu network (te) hiçbir şey bir başka şeyden bağımsız ve bir haber değildir. “Bir kelebeğin kanat çırpışı Antarktika da kasırgaya dönüşmektedir.” Evrensel doğa yasası böyle işlemektedir. İnsan evrenin prototipidir. Evrenin nasıl işlediğini, yasalarının neler olduğunu bilmek istiyorsanız, insanı incelemelisiniz.

Felsefede de denildiği gibi insan mikrokozmoz yani küçük evrendir. İnsanı tanıma dolayısıyla evreni tanıma noktasında şu an bilimde varılan zirve kuantum fiziğidir. Kuantum fiziği bize ışık olmaktadır. Burada Kuantum kavramını daha iyi açıklamak gerekli. Klasik fizik; ‘’madde katıdır, en küçük madde birimi atomdur, atom parçalanamaz’’ demiştir. Ancak parçalanamaz denilen atom bir gün parçalandı. Fizikçiler, katı bir madde bulabilmek adına atom ve atom altını incelemeye başladılar. Ancak katı olan hiçbir şey gözlemlemediler. Her şey sıkıştırılmış enerjiden oluşmaktaydı.

Aslında 1900’lü yıllarda Max Plank ile başlamıştır kuantum fiziği. Max Plank ışığın eskiden olduğu gibi doğrusal değil kesikli paketçikler halinde gittiğini gözlemlemiştir. Fizikçilerin bu madde altını ve ışığı incelemeleri sonuçta kuantum felsefecileriyle aynı noktada buluşmuştur. Kuantum felsefesi de der yaşadığımız evrende her şey çok yoğun enerjiden oluşmaktadır. En yoğun enerji ise düşünce enerjisidir. Düşünce enerjisi ölçülemez. Ölçülemeyen düşünce enerjileriyle veya kütlesiz düşünce enerjileriyle kütleli enerji olan yaşantılarımızı bizler oluşturuyoruz. Bunu bilinç ve bilinçaltından yaydığımız sinyallerle yapıyoruz. Kısacası aslında hayatlarımızın mimarı bizleriz.’’ Bu kadar da olmaz, her şey beni buluyor derken olumsuzlukları çekiyoruz. Kesinlikle evet.

Bunu bilinç düzeyinde yapmıyoruz ama bilinçaltından yaydığımız sinyaller ve oradan gelen deneyimlerle olumsuzlukarı kendimize çekiyoruz. Yaşadığımız hayatları olasılıklar içinden seçerek biz oluşturuyoruz yani. Bu olasılıklar içinde zengin- fakir, mutlu-mutsuz, başarılı- başarısız olmak vs.. gibi birçok şey var. Bu olasılıklar içerisindeki seçimi bilinç ve bilinçaltından yaydığımız sinyallerle biz yapıyoruz. Bunun farkında olan Kuantum Yaşam Koçları olarak bizler de diyoruz ki; yaşadığımız hayatı biz seçiyorsak, bilinç düzeyinde bir karar verelim, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun bunu düşün ve yaz. Yazdığın hayat gerçekleşecek. Burada en önemli olan nokta; olabilirliğine inandığın şeyler gerçekleşeceğini unutmaman.

Bir anda 1 milyon dolar sahibi olamayabilirsin. Seçimler doğru ve yavaş yavaş yapılmalı. Biz danışanın bilinçli olaraki isteyip yazdığı bu hayatı bilinçaltı düzeyde, bilinçaltı cdlerini kullanarak bilinçaltına kodlama yapıyoruz. Yazdığımız hayata bir isim veriyoruz. NLP de kullanılan bir teknikle beyindeki bir bölgeye, danışanın zihni alfa frekansındayken çapalama yapıyoruz. Kişi 21 gün boyunca bilinçaltı cd sini dinliyor ve arzu ettiği hayatı zihninde canlandırıyor. Daha sonra 7 gün ara veriyor. Buradaki amacımız, kişinin bilinçli olarak kuantum sıçraması yapmasını sağlamak. Kuantum sıçraması nedir? Bir elektronum bulunduğu orbitalden bir üst orbitale çok yoğun bir enerji alarak sıçramasına denir. Sıçrayan elektron yoğun bir enerji alarak sıçramıştır fakat kararlı hale gelmek ister.

Bulunduğu yörüngeye geri iner. İnerken de aldığı kadar enerjiyi dışarıya yayarak geri iner. Bu esnada da oluşum gerçekleşir. Bizler de atom yapısından oluştuğumuz için aslında hayatımızda sayısız kuantum sıçraması yapıyoruz. Kuantum sıçraması pozitif bir yönde olduğu gibi pozitif olmayan bir yönde de olabilir. Korkularımız da bize sıçramalar yaptırır. Sürekli düşmekten korkan ve bunu düşünen kişi, oldukça yoğun olan korku enerjisiyle elektronlarını bir üst orbitaline sıçratır ve hiç beklemediği, belki de zihninin yoğun olduğu bir dönemde ayağı takılıp düşer, hepimizin başına gelmiştir bu! Sonrada deriz ki, aklıma gelen başıma geldi. Gelir çünkü bu oluşuma yoğun bir şekilde sıçrama yaptırmış oluruz bu şekilde. Öyleyse şimdi karar verme zamanı, belki de hepimizin hayatlarında bunun zamanı çoktan geldi ve geçiyor, ne dersiniz denemeye değmez mi?

Programın Kazanımları

Geçmişten beri omuzlarımızda biriktirdiğimiz küçük küçük taşlar bir kaya ağırlığında eziyor düşüncelerimizi, düşünceler ezildikçe umutlar tükeniyor, sesler uğultuya dönüşüyor, renkler soluklaşıp tüm anlamları söküp alıyor hayatlarımızdan. Oysa bunun için gelmedik dünyaya, şimdi geçmişten özgürleşip yeni hayatlarımızı kurma zamanı.

Atın geçmişin yüklerini omuzlarınızdan, bunu başardığınızda geleceğinizin ışığından gözleriniz kamaşacak, kulaklarınız şimdiye kadar hiç duymadığı melodilerle tanışacak ve siz, yeni hayatınıza doğru ilerlerken içinizdeki yaşam kaynağı tüm bedeninize ihtiyacınız olan her şeyi verecek. Bunu başarmak mümkün; çünkü hayatınızın mimarı sizsiniz.

Kuantum yaşam koçluğuna gelen kişiler net hedefleri olmayan, bunun yanında geçmişten kurtulamayan, özgürleşemeyen kişilerdir. Kuantum Yaşam Koçluğu bizim bu durumdaki danışanlarımıza uyguladığımız bir yöntemdir. Kuantum yaşam koçluğu ile bize gelen bireylerin zihinlerini temizlemelerine yardımcı oluyor, sırtlarında taşıdıkları taşları indirmek için onlara destek veriyoruz. İstediğimiz, düşündüğümüz, inandığımız, beklediğimiz her şeyi aslında bizler elde edebiliyoruz.

Programın İçeriği

Kuantum yaşam koçluğu seansları ile bireylere kendileri ile birlikte kuantum felsefesine göre bilinç düzeyinde yeni bir yaşam planı oluşturup bunu imajinasyon tekniğini kullanarak bilinçaltına çapalıyoruz ve kişiye özel bu yeni yaşamını içeren bilinçaltı cd hazırlıyoruz. 3 ay süren bir süreçtir kuantum yaşam koçluğu. İlk ay kişinin geçmişten getirdiği blokajları, korkuları, kendisi ile ilgili olumsuz duygularının olup olmadığına bakılır ve eğer varsa özel biliçaltı temizleme teknikleri ve E.F.T (Duygusal Özgürleşme Tekniği) ile bunlar temizlenir.

Ardından nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa buna göre yeni bir yaşam planı hazırlanır. Olabilirliğine, hak ettiğine inandığı yeni hayatını oluşturur kişi ve metofor oluşturulur. Ardından bu yeni yaşam planı ve metofor özel imajinasyon tekniği ile bilinçaltına çapalanır. Kişiye özel olarak hazırlanmış bilinçaltı cd verilir. Birey birinci ay içinde 21 gün CD’sini dinleyim 7 gün ara verir Cd’ye. Kuantum felsefesine göre evrende her şey enerjiden oluştuğu için bireye çok güçlü bir enerji olan deksha enerjisi haftada bir gün aktarılır oluşumun hızlanması için.

İkinci ay kuantum nefes ile imajinasyonun tekrarı ve haftalık deksha uygulamaları vardır. Ayrıca Özgelecek hazırlamada bu ay içinde yapılır. Üçüncü ay eylem adımları, time line, kuantum nefes ve diğer çalışmalarının tekrarından oluşur. Kısaca ilk ay yeni hayatımızın tohumunu ekiyoruz. İkinci ay ektiğimiz tohumu çapalıyoruz. Üçüncü ay ise yerleştiriyoruz. Tüm bunları yaparak hayatımızın mimarı biz oluyoruz. Çünkü kuantum felsefesine göre hayatımızın mimarı aslında bizleriz.


Back to top of page