page-header

Koçluk Sistemi Uygulayan İşletmeler

Koçluk Sistemi Uygulayan İşletmeler ve Örnekler

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışanlara yapılan bu yatırımın kuruma geri dönüşünü nesnel olarak tespit etmeyi amaçlayan araştırmalar yapılıyor. Manchester şirketinin “üst yönetim koçluğu” (executive coaching) hizmeti verdikleri Fortune 1000 müşterileri arasında yaptığı çalışmalar sonucu, bu firmaların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, organizasyonel güçlerinde, müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır. Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın getirisi (ROI-return on investment) aldıkları koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit edilmiştir. Yaptıkları çalışma kapsamında üst yöneticilerin %77’si astlarıyla ilişkilerinin, %71’i üstleriyle ilişkilerinin, %67’si takım çalışmasında, %63’ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde, %61’i iş tatmininde, %52’si problem çözme becerilerinde, %44’ü organizasyona bağlılıklarında, %37’si ise müşterilerle ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.

kobiler için koçluk hizmeti

Şirketler için koçluk hizmetleri

Koçluk sisteminden faydalanarak çalışanlarının potansiyelini geliştiren kuruluşlar arasında IBM, Herman Miller, Pfizer, Unilever, American Express, Philips, Boeing, EPA, The Walt Disney Company, MarriottHotels gibi dünya devleri yer alır (Ezerler, 2004-c).

Dünyada şirketler, yönetici koçluğu hizmeti için yıllık 150,000-1,000,000 US$’lara kadar geniş bütçeler ayırıyorlar. Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları, bu kadar yatırıma fazlasıyla değdiğini gösteriyor. Koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşü (ROI- Return on Investment) yapılan ilk harcamanın 5.7 katı olarak bulunmuş. Aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüş. Yöneticilerin;

♦ % 77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme

♦ % 61’inde iş tatmininde artış

♦ % 67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir

Koçluk programları, genellikle değişim yada hızlı gelişme dönemlerinde uygulanır. Genellikle olağanüstü sonuçlara ulaşılır. Güçlü bir koçluk kültürü geliştiren kurumlar, çalışanlarını öğrenmeleri ve gelişmeleri için güçlendirme konusunda sıkı bir bağlılık oluşturmuşlardır. Bu kurumlar, daha büyük bağlılık, katılım ve sadakat ile ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme, artan motivasyon, etkinlik ve profesyonellikte kendini gösterir.

Attachmate Sales UK, dünyanın en büyük özel yazılım şirketinin bir bölümü, koçluk sisteminden bariz biçimde faydalanmış işletmelerden yalnızca biridir. İşletme, bu sistemin bir ödülü olarak, sistemi uygulamaya başladıkları ilk yılda, 1994’te, gelir hedeflerinin üzerine çıkmıştır. Bu başarının temelinde önemli pozisyonlardaki çalışanların motivasyonu ve kendilerini geliştirmeleri vardır. Bölge müdürü IanWells, koçların elemanlarının gelişimine, işin değişen gereklerine uygun bir hızda yardımcı olduklarına inanmaktadır. Wells ayrıca, çalışanların da koçluk sisteminden çok memnun olduklarını belirtmektedir. Buna göre, çalışanlar, kendilerine bireysel ilgi gösterilmesini ve koçla birlikte çalışmayı eski sisteme göre çok daha motive edici bulmaktadırlar.

Back to top of page