page-header

Koçluk İlkeleri Nelerdir?

KOÇLUK İLKELERİ NELERDİR?

Yaşam koçları koçluk yaparken hemen hemen hepsi  ortak bir grup ilkelerle hareket ederler.

Koçluk İlkeleri

Kişileri destekleyeceğinize söz vermek.

Koçluk ilişkisini doğruluk, açıklık ve güven   üzerine kurmak.

Danışanın , sonuçlardan sorumlu olması.

Danışanın, daha önce elde ettiği  sonuçlardan daha iyilerini elde etme yeteneğine sahip olması.

Danışanın ne  düşüncelerine  ve    deneyimlerine     odaklanmak.

Danışan mükemmel çözümler üretebileceğine inanmak.

Görüşmelerin  eşitlik üzerine kurulması.

kurumsal koçlukNeden Kurumsal Koçluk Eğitimi?

Kurumlarda çalışan gerek yöneticiler,gerek ise  alt kademedeki personeller, onlarca iş ile uğraşarak, hepsini en iyi şekilde  yapmaya çalışıyorlar.

Ancak ne var ki çoğu zaman işi verimli yapmalarını  engelleyen bazı faktörler yüzünden, sonuçlar istedikleri  kadar iyi olmayabiliyor.

Çalışanlar genelde sebebleri bilseler de çözüme nereden ve nasıl başlayacakları konusunda kararsız kalarak, eyleme geçmeyi erteleyebiliyorlar.  Bu döngü devam ettikçe memnuniyetsizlikleri artıyor vebir  süre  sonra  ipin  ucunu  bırakıyorlar. Bunların sonucunda da düşük performanslı çalışanlar ve kurumlar oluşabiliyor.

Peki yüksek performans gösteren kurumlar yok mu ? Elbette ki var. Onları farklı kılan şey nedir? Elbetteki çeşitli araçlar ve bir takım uygulamalar var.

İşte “koçluk” (coaching) dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkililerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor.

Eskiden sporcuların etkinliklerini arttırılması amacıyla kullanılan koçluk, iş dünyasında da yaygın olarak uygulanmaktadır.

Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün, geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir.

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanların kişisel vizyonları ile şirketin vizyonu  arasındaki uyumu sağlar ve çalışanın performansı artırarak kurumsal hedeflere kolaylıkla ulaşılır.

Kurumsal koçluk, kurumların kendi içlerinde mükemmele ulaşmaları için yardımcı olma sürecidir.

Back to top of page