page-header

İŞ KOÇLUĞU

İŞ KOÇLUĞU

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler.

KAZANIM: Bu programı tamamlayan katılımcılar işletmelere koçluk yapabilirler.

İŞLEYİŞ : MCC, 2 günde toplam 20 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders içerir.


    Back to top of page