page-header

HIZLI OKUMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

HAFIZA TEKNİKLERİ İLE BEYİN GELİŞTİRME

Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa yollarından biri de anlayarak hızlı okumadır. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antrenmanlarla artırabiliyorlarsa, sizler de anlayarak hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı artırabilir, öğrencilerin, yetişkinlerin bu yeteneklerini üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olabilirsiniz…

Hızlı Okuma Programın amacı :
• Odaklanmayı artırmak,
• Algıda seçicilik yaratmak,
• Sınavda zaman tasarrufu sağlamak,
• Okuma hızını en az 3 kat artırmak,
• Kişisel konsantrasyon ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmak.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programının Amacı

Anlayarak hızlı ve  etkin okuma tekniklerini birey yada gruplara öğretmeyi hedefleyen profesyoneller yetiştirmek.
Programa katılanlara ‘’Hızlı Okuma’’ Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme bilgi ve becerisini yerleştirmek.
Programa katılanlara ‘’Hızlı Okuma’’ Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme bilgi ve becerisini yerleştirmek.
Katılımcıların Öğrencide okuma ile ilgili değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilmesini sağlamak.
Katılımcıların yeni okuma alışkanlıklarını kavrayıp mesleki ve özel hayatları içerisinde pratik bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak.
Öğrenciyi hızlı okuma sistemi içinde tutacak, alışkanlık ve hayat başarısına ulaştıracak gerekli bir takım yöntemleri öğretmek.
Bilinçaltı süreçlerini tanımalarını sağlamak ve aktif olarak kullanabilmelerine yönelik uygulamaları öğretmek.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programının Kapsamı

Okuma öğrenmenin en temel yollarından biridir. Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa yolu da anlayarak hızlı okumadır. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antrenmanlarla artırabiliyorlar, sizler de anlayarak hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı artırabilirsiniz
Son zamanlarda yapılan teknik araştırmalar, insanların çok hızlı okuma yapabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Sınav yarışı, yoğun iş temposu ve zamanın verimli kullanılmasında yaşanan zorunlulukları yaşantımızda hızlı okumayı öncelik haline getirmiştir.

Olduğundan daha hızlı okuyarak, zamandan kazanmanın mümkün olduğu kesin bir sonuçtur. Fakat bununla beraber, daha kısa sürede daha hızlı okunan yazıların hafızada tutulabilmesi de gerekir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza alamıyor ve gerektiği zaman hatırlayamıyorsanız, hızlı okumanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde yapılan bir hızlı okuma, zamanı boşa geçirmekten başka bir şey değildir.

İnsanların hızlı okuyabileceklerinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla beraber, konuyla ilgili bir çok kurs ve seminer ilanları göze çarpmaya başlamıştır. Fakat bu tip kurs ve seminerlere katılan insanların çoğu bu eğitimlerden ya istediklerini alamamışlar , ya da az seviye de artan okuma hızları eğitim sonrası eski haline geri dönmüştür. Bu tip seminer ve kursların başarısız olmasının iki temel sebebi vardır.

1- Hızlı okuma kursları ve seminerleri verdiğini iddia eden kuruluşların çoğu, uzman olmayan, hafıza, beyin işlemleri ve zihinsel kapasite anlamında bilgisiz ve çoğunlukla yetkili olmayan kişilerle çalışmaktadırlar. Çoğunun psikoloji, beyin eğitimi ve özellikle modern okuma teknikleriyle ilgili eğitimi olmadığı görülmektedir.

2- Düzenlenen bir çok hızlı okuma kurs veya seminerleri genel olarak sadece takistaskobik eğitim tekniğine dayanır. Sadece göz açılarıyla ilgilenirler. Beynin tüm işlemlerini almadığı için tek olarak başarılı olmaz.

NEDEN HIZLI OKUMA

Okunacak çok şey olduğunu düşünüyor ama zamanınız çok azsa.

Okurken dalıp gidiyor ve dikkatiniz dağılıyorsa.

Yavaş bir okuyucu olduğunuzu düşünüyorsanız.

Okumak zorunda olduğunuz yükün altında ezildiğinizi hissediyorsanız.

Daha önce katıldığınız bir programdan dolayı, anlayarak hızlı okumaya olan inancınızı yitirmişseniz.

Hızlı okuma teknikleriyle ,

Daha az zamanda daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz.

Daha iyi konsantre olabilirsiniz

Okurken yüksek hızda anlayan bir beyne sahip olabilirsiniz.

Öğrendiğiniz bilgileri daha uzun süre hatırlayabilirsiniz.

İnsanların gelişim süreçleri içerisinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa zaman içerisinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin yolu ise aktif bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yükseklik düzeyi toplumun gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır.

Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve aktif bir şekilde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük hayatın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder.

Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamayan insanlar için hayat hiç de göründüğü kadar kolay değildir.
Günlük haberleri okuyup bunlardan faydalanmak, Onaylanması gereken evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her zaman için okuma ve anlama becerilerine sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Okuma becerisi, akademik, sosyal, siyasal ve kişisel bir takım değerleri içerisinde barındırır. Çocuklar okula başladıkları anda okuma becerisinin kazandırılmasına büyük önem ve ağırlık verilmektedir. İlköğretim sürecinde okuma becerilerini gerektiği düzeyde kazanıp geliştiremeyen bireyler daha sonraki öğretimleri içerisinde ve diğer alanlarda başarısız olabilmektedirler.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programın Kazanımları

‘’Hızlı Okuma’’ Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme bilgi ve becerisini kazanacaksınız.
Öğrencide okuma ile ilgili değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebileceksiniz.
Yeni okuma alışkanlıklarını kavrayıp mesleki ve özel hayatlarınız içerisinde pratik bir şekilde uygulayabileceksiniz.
Öğrenciyi hızlı okuma sistemi içinde tutacak, alışkanlık ve hayat başarısına ulaştıracak gerekli bir takım yöntemleri öğreneceksiniz.
Bilinçaltı süreçlerinizi tanıyacak ve aktif olarak kullanabilmenize yönelik uygulamaları öğreneceksiniz.
Yeni bir iş alanı olan Hızlı Okuma Eğitmenliğinde başka ek bir eğitim almaya gereksinim duymadan çalışmanıza imkan verecek beceriyi kazanacaksınız.
Öğrenci ve yetişkinlerde Hızlı Okuma yöntemleri başta olmak üzere hatırlama ve hafıza tekniklerinin bilgisine sahip olup, yöntemlerini öğrencilerin yaş gruplarına uygun bir şekilde kullanabileceksiniz.

Sertifika Yetkinlikleri

 • Bireylere hızlı okuma dersleri verme
 • Gruplara hızlı okuma dersleri verme

Programdan Seçmeler

 • Okuma Nedir?
 • Hızlı Okuma Nedir?
 • Niçin Hızlı Okumak Gerekir?
 • Klasik Okuma ile Hızlı Okumanın Karşılaştırması
 • Hızlı Okumanın Tarihi
 • Okuma Kültürünüz
 • Okuma ve Beyin
 • Okuma ve Göz
 • Hızlı Okuma’nın İlkeleri
 • Hızlı Okumayı Engelleyen Frenler ve Çözümleri
 • Okuma Ortamı Nasıl Olmalı
 • Hızlı Okuma Eğitiminin Esasları
 • Hızlı Okumanın Aşamaları
 • Hızlı Okumak için Öneriler
 • Okumanın Amacı ve Yöntemleri
 • Etkili Okuma
 • Hızlı Okumada Bilgi Gereken Diğer Kavramlar Nelerdir ?
 • Okuma Hızı Nasıl Ölçülür?
 • Hızlı Okuma Rgzersizleri


Back to top of page