page-header

CERTİFİED COACH SERTİFİKA PROGRAMI

Certified Coach Sertifika Programının Amacı

Koçluk Merkezi ekibi olarak Certified Coach Sertifikasyon programımızdaki amacımız;  tüm katılımcılarımıza kendilerinin sahip oldukları bilgi, birikim, deneyim, beceri ve uzmanlık alanlarının üzerine ek olarak vereceğimiz detaylı ve kapsamlı  A’dan Z’ye koçluk eğitimi ile onların  koçluk alanına profesyonel bir şekilde  geçmelerine destek olmaktır.

Certified Coach Sertifika Programının Kapsamı

Certified Coach Programı saf koçluk sürecini A’dan Z’ye uygulamalarıyla açıklayan ve Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Aile Koçluğu, İlişki Koçluğu vb. koçluk süreçlerinin tüm metadolojisini ve ilkelerini öğreten SERTİFİKA PROGRAMI’dır.

Certified Coach Sertifika  Programın Kazanımları

Bu eğitim sonunda;
Danışanınızla başlangıçta güçlü bir uyum kurarak, onu derinlemesine empatik dinleyerek, güçlü gözlemlerde bulunarak, güçlü sorular sorarak onu geliştirerek hedeflerine ulaştırmayı başaracaksınız.
Hem bireysel hem de kurumsal alanlarda koçluk çalışmaları yapabileceksiniz.
Uygulaması kolay ve etkili teknikler öğreneceksiniz.
İş hayatında alt kademeden en üst kademeye kadar herkesle profesyonel ilişkiler kurabileceksiniz.
Hem kariyer hem de sosyal hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak teknikler öğreneceksiniz.
Koçluk eğitimlerinin bütütnünü öğreneceksiniz.
Düzenli bir işte çalışırken, aynı zamanda da koçluğu da bir meslek olarak nasıl yapacağınız konusunda bilgiler edineceksiniz.

Sertifika Yetkinlikleri

  • Bireylerin yaşamlarına koçluk edebilirler.
  • Profesyonellerin yaşamlarına koçluk edebilirler.
  • Kurum içi koçluk hizmetleri verebilirler.
  • Yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu gibi farklı konularda koçluk yapabilirler.
  • Kurum içi ve kurum dışı hizmet verebilirler.

Programdan Seçmeler

Certified Coach programının diğer danışmanlık süreçlerinden en büyük farkı, danışan danışman ilişkisinin olmaması ve koçluk sürecinin bilgi aktarma, tavsiye verme yada durumu yargılayarak yorum yapabilme gibi dinamiklerin yer almadığı, ortak bir koçluk ilişkisinden alınan güçle hareket eden bir dinamik olduğudur.

Sorumluluk

Danışan koçluk sürecinde kendi cevaplarını kendisi içsel sürecinde keşfettiği için bu fikirlerin sorumluluğunu almaktadır ve aksiyon almasında danışmanlıktan koçluk sürecine çok önemli bir fark oluşmaktadır.

Keşfetme

Usta bir “Certified Coach” meraklı tutumu ile danışanını  birlikte keşfetmeye davet eder. Bu keşfetme sürecinde danışan ve kendisi yargı, genelleme, deneyimler veya saf koçluğa uymayan hiçbir dinamiği sürecin içine sokmazlar.
Beyin Fırtınası:
Koçluk sürecinde yapılandırılma sürecinden sonra yeni fikir ve ilerlemeyi veya derinleşmeyi getirecek düşüncelerin ortaya çıkabilmesini sağlayacak  ( yargının, kuralların, doğru yada yanlışın olmadığı ) bir ortam yaratılır. Bu sürece beyin fırtınası diyoruz.

Empatik İletişim

Koçluk sürecinde empatik iletişim, danışanı anlamak ve kendisine anlaşıldığını hissettirmek demektir. Koçluk sürecindeki ön varsayımlardan biri de kimse gerçekliği bilemez. Herkesin gerçekliği subjektiftir. Bu bağlamda gerçeğin kendisini bilemediğimiz varsayımına dayanarak yola çıktığımızda danışanımızın subjektif deneyimlerinin etkilerini anlamaya çalışmak hatta anlamaktan öte ( Hiçbir zaman tam olarak anlayamayız ve anlamamız da gerekmez. ) anlaşıldığını hissettirebilmemiz, danışanımızın daha önce açılamadığı sulara cesurca açılmasına öncülük etmektedir.

Psikolojik Oksijen Verme

Usta koç olmakla sohbet etmek arasındaki en büyük fark koçluk sezgilerinin gelişmiş olmasıdır. Koçluk sezgileri insanın doğasındaki bireysel dünya modelini oluşturan filtreler gibi çalışır ancak bu filtrelerde sizinle ilgili birşey yoktur. Tamamen danışanın hikayesi ve onun dinamiklerine göre bir filtreler modeli oluşur. Koçluk sezgisi, koçun içinde yaşayan bununla birlikte koçun kişiliği, düşünceleri veya yargılarının hiçbirini taşımayan çok enteresan bir dinamiktir. Bizce koçluğun kalbi koçluk sezgisidir.
Güçlü Gözlemler , Sorular ve Ricalar:

Aralanmış kapıdan girebilmek ve ilerlemek için güçlü gözlemlemeli, danışanı ileriki adımlara yönlendirecek ( koçluk sezgilerinden gelen ) sorular sorulmalı ve ardından güçlü ricalarla kapının ötesine geçmesine koçluk edilmelidir.

Kaynaklar

Danışan  bazı durumlarda kaynaklarından habersiz veya onlara ulaşamıyor olabilmektedir. Bu tür durumlarda danışanın  ileri gidebilmesi ve cesurca davranabilmesi için kaynaklarını ( geçmişten veya gelecekten ) ortaya çıkarma sürecini devreye sokarız.

Meydan Okuma

Koçluk sürecinde, kimi zaman gelir duygularınızı, danışana  olan bağlarınızı, doğru çıkmanın verdiği egonuzu veya danışanın sağlayacağı finansal olanaklara olan bağınızı  bir kenara bırakmanız gerekecektir ve koçluk sezgilerinizin ortaya çıkardığı meydan okumayı gerçekleştirmeniz zorunlu olacaktır. İşte bu süreç koçluğun en kritik dinamiklerinden biridir.
Meydan okuma koçluk sezgisinden gelir, yargılardan, genellemelerden, inançlardan ya da isteklerden gelmez.

Yapılandırma

Danışanın dağınık, kırılmış, kopuk veya bilinmez bir çıkmazda olduğu durumlarda yapılandırılması gereklidir.  Yeniden yapılandırma zihinsel ve duygusal boyutta mantığa uyan aşamalarla gerçekleştirilir.

Taahhüt Alma

Koçluk süreci her zaman bir ilerlemeyi beraberinde getirmelidir. Bu anlamda her seansta veya koçluk döngüsünde taahhütler alınmalı ve takip edilmelidir.


    Back to top of page