page-header

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ

MODÜL.1.TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

AMAÇ: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.

KAZANIM: Modül.1.Temel Koçluk Becerileri derslerini bitiren bir katılımcı, koçluğa giriş yapmak için ICF’in belirlediği etik kuralları öğrenmiş olup,  gerekli olan temel becerileri edinmiş olur.

İŞLEYİŞ : TKB, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM:

Süre Ders İçerikleri
1.GÜN / 8 SAAT  

A-                1. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

1.             KOÇLUĞUN TARİHİ

2.             KOÇLUK NEDİR?

2.1.       Koç Kimdir?

2.2.       Koçların Sorumlulukları Nelerdir?

2.3.       Koçluk Felsefesi Nedir?

2.4.       Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

2.5.       Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?

2.6.       Koçun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?

2.7.       Koçluk Ne Değildir?

3.       TEMEL KOÇLUK İLKELERİ

4.       ICF KOÇLUĞU

4.1.       ICF Koçluk Etik Davranışları

4.2.       Koçlukta ICF Felsefesi

4.3.       Etik Davranışlarda ICF Standartları

4.4.       Etik Konusunda ICF Yemini

B-        2. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

1.             GELENEKSEL ÖĞRENME SEVİYELERİ

2.             BEYİN VE ZİHİN

2.1.       Beynin Yapısı

2.2.       Sağ ve Sol Beyin

2.3.       Zihnimiz Nasıl Çalışıyor?

2.4.       Bilinçli Zihin

2.5.       Bilinçdışı Zihin

2.6.       İki Zihnin Özellikleri

3.             MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

3.1.       6 Temel İnsan İhtiyacı

 

2. GÜN / 8 SAAT 4.             MANTIK SEVİYELERİ İLE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.1.       Mantıksal Algı Boyutları

4.2.       Mantık Seviyeleri

5.             KOÇLUK SANATI / TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

5.1.       Uyum Sağlama ve İlişki Kurma Aşaması

5.2.       Etkili İletişim Becerisi

5.3.       Etkili Dinleme Becerisi

5.3.1.          Dinleme Türleri

5.3.2.          Empatik Dinleme ( Usta Koçların Dinleme Modeli )

5.4.       Koçluk Sezgilerini Geliştirme Becerisi

5.5.       Soru Sorma Becerisi

5.5.1            Kapalı Uçlu Sorular

5.5.2            Açık Uçlu Sorular

5.5.3            Koçlukta Güçlü Sorular

5.5.4        Koçlukta Kullanılan Güçlü Soru Örnekleri

5.5.5            Üst Düzey Koçluk Soruları

5.5.6        Mantık Seviyeleri Soruları

5.6         Geri Bildirim Verme Becerisi

5.6.1      Sandwich Metodu

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT TKB Video Dersleri İzleme


    Back to top of page